Start Dialog Debatt En fritid, idrott och kultur för utveckling
13 maj 2018 | Socialdemokraterna Varberg

En fritid, idrott och kultur för utveckling

Det är viktigt att det finns möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. I vårt Framtidskontrakt med Varbergarna skriver vi om de frågor vi socialdemokrater kommer att prioritera nästa mandatperiod. Vi vill att satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger högt på agendan.

Kultur för en levande kommun

 Vi vill se en kulturskola som satsar framåt och ger intresserade barn- och ungdomar i alla kommundelar möjlighet att delta. Kommunens ungdomsgårdar skall ge barn och ungdomar i hela kommunen möjlighet till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv. Vi vill att Varberg utvecklas till en kreativ smältdegel där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig.

Mötesplatser för äldre

Vi vill tillsammans med pensionärsorganisationerna se över möjligheterna att ta fram nya funktionella mötesplatser för aktiva pensionärer som drivs av organisationerna i nära samarbete med våra studieförbund. Befintliga mötesplatser ska utvecklas så att de är anpassade för att aktiva pensionärer skall kunna använda dem i sin verksamhet. Då vår inriktning är att det är organisationerna tillsammans med studieförbunden, inte kommunen, som skall driva mötesplatserna är det viktigt att dessa får resurser för att bygga upp och driva dessa verksamheter.

Tillsammans skapar vi en rikare fritid

Inom idrotts- och fritidsområdet har kommunen äntligen påbörjat ett arbete med att investera i nya anläggningar. Detta är bra, men i en växande kommun är behovet av nya idrottshallar, konstgräsplaner och andra anläggningar ständigt ökande liksom behovet av underhåll. Vi vill satsa på bra och funktionella idrottsanläggningar som ger möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Varje investering och reinvestering ska motsvara framtida behov så att anläggningar inte är för små redan när de byggs.

Några föreningar i kommunen har utvecklat ett samarbete med skola och fritidshem. De anordnar till exempel läxläsning och träning redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten att även innefatta andra föreningar och områden, liksom kommunala verksamheter, för att ge Varbergs invånare en rikare fritid.

Varberg har en aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt uppmärksamma och stödja denna verksamhet.

Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun och vi vill därför se till att det finns god tillgång på bl.a. replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser i Varberg.

Kommunen skall arbeta för att ge studieförbunden bättre förutsättningar att genomföra folkbildnings- och kulturaktiviteter så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud.

Vi kommer arbeta för att

  • Utveckla funktionella mötesplatser för pensionärer som drivs av pensionärsorganisationerna i samarbete med våra studieförbund.
  • Ge Varbergs invånare med funktionsnedsättning en mer meningsfull fritid.
  • Fortsätta utveckla ungdomsgårdsverksamheten utifrån ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
  • Utveckla samarbetet mellan kommunen, skolan och idrotts/kulturföreningar.
  • Fortsätta att utveckla Kulturskolans utbud liksom att ge fler möjlighet att delta i undervisningen
  • Underlätta möjligheten att betala kulturskolavgiften månadsvis
  • Öka boendekvaliteten genom att arbeta för fler utsmyckningar i våra bostadsområden och i våra serviceorter

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer