Start Dialog Debatt En välfärd som gå att lita på
20 april 2018 | Socialdemokraterna Varberg

En välfärd som gå att lita på

Många har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra. Idag finns det ett stort behov av fler LSS boenden. Vi vill fokusera på lösningar som säkerställer trygga och funktionella boenden för personer med olika behov.

I vårt framtidskontrakt slår vi fast vad vi socialdemeokrater vill jobba med under nästa mandatperiod. Vi vill att alla ska ha en välfärd att lita på.

Den som har en funktionsnedsättning har idag ofta svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla om att det är svårt att ta sig fram i trafiken, med tillgängligheten i kommersiella och offentliga lokaler, svårt att få ett arbete eller att det inte finns möjlighet till en aktiv fritid. Vår uppfattning är att alla som bor i Varberg så långt det är möjligt skall ges förutsättningar att leva ett gott liv.

Personer som har habiliteringsersättning i samband med daglig verksamhet har idag en mycket låg ersättning från kommunen. Vi vill därför höja denna ersättning till minst det dubbla. Vi vill också se över möjligheten att ge personer fria resor till daglig verksamhet.

Vi kommer arbeta för att:

  • Personer med funktionsnedsättning enligt LSS skall erbjudas boende som kan ge trygghet samt en god vård och omsorg som utgår från den enskildes behov.
  • Funktionsnedsatta får en god vård och omsorg, av personal som har kompetens att ge sådan hjälp.
  • Våra funktionsnedsatta skall få en mer meningsfull vardag och förutsättningar att så långt som möjligt leva ett normalt liv.
  • Säkerställa att vården fungerar oberoende av var den ges och att det finns en sammanhållen vårdkedja.
  • Fortsätta med att tillgängliggöra offentliga och allmänna byggnader och miljöer.
  • Öka habiliteringsersättningen för personer i daglig verksamhet till minst det dubbla
  • Införa fria resor till och från daglig verksamhet

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Läs mer här. (länk till Trygghet i ny tid). Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer