Start Dialog Debatt Jana Nilsson avgår som kommunalråd vid årsskiftet
14 augusti 2021 | Socialdemokraterna Varberg

Jana Nilsson avgår som kommunalråd vid årsskiftet

Idag berättade Jana Nilsson att han kommer lämna som kommunalråd vid årsskiftet.  

Jag och hela partiet är tacksamma för allt det engagemang som Jana gett vårt parti under många år. Vi vet att han kommer fortsätta vara en aktiv och engagerad partivän även i framtiden.

Jana har varit med och drivit utvecklingen av hela vår kommun framåt. Som (s) främsta kommunala företrädare har han satt bostadspolitiken på kommunens agenda och bidragit till debatt och diskussion om ett mer jämlikt och tryggare Varbergs kommun. 

Nu påbörjar vi processen i partiet att ta fram ett nytt kommunalråd för Socialdemokraterna i Varberg. Beslut om vem som kommer efterträda Jana kommer tas på vårt medlemsmöte den 1 november 2021. 

/Lise-Lotte Bensköld Olsson, ordförande i Varbergs Arbetarekommun.  

Pressmeddelande  

Jag har haft Socialdemokraternas och Varbergarnas förtroende att under totalt 19 år (fem mandatperioder), som kommunalråd leda kommunens största parti. Till nästa mandatperiod känner jag att det dags att någon annan tar över stafettpinnen. 

Jag har därför efter noggrant övervägande beslutat mig för att lämna mitt uppdrag som kommunalråd och som andre vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2022.  

Jag har genom det förtroende jag fått, tillsammans med mina partikamrater, med stor entusiasm och en stark känsla för att utveckla hela Varbergs kommun, fått möjlighet att engagera mig i en stor bredd av viktiga frågor för kommunens utveckling. Detta är och har varit väldigt roligt och stimulerande. 

Min ambition har varit att med utgångspunkt i partiets grundläggande värderingar och kommunala handlingsprogram, arbeta för att så långt som möjligt se till att driva på för att våra frågor får så stort genomslag som möjligt.  

Det har bland annat handlat om att se till att vi fått igång en kraftigt ökad bostadsbyggnation, att vi tagit fram tydliga dokument för bevarande av stadskärnan och stora delar av Varbergs innerstad i samklang med det stora behovet av att förnya och bygga nya bostäder, att vi nu har full fart på arbetet med dubbelspår i tunnel genom Varberg och en station i Värö, att vi nu har en stark ökning av ny verksamhetsmark i kommunen, att vi byggt en simhall med äventyrsbad och 50-metersbassäng, att det byggts en ishall i Varberg och mycket, mycket mer. Samtidigt har vi starkt drivit på i frågor som att kommunen måste satsa betydligt mer på äldreomsorg, förskola och skola, men där har vi ännu inte haft den framgång vi önskat.  

Det varit väldigt viktigt för mig att med ovanstående som grund, jobba för en utveckling där alla kommuninnevånare känner en stolthet och glädje över den positiva utvecklingen vi har i vår kommun. Det har i detta arbete varit självklart att som främste företrädare för kommunens största parti, även om vi under dessa år inte ingått i kommunens majoritet, ta ansvar för kommunens utveckling och de beslut som fattas. Jag känner att jag haft ett mycket gott samarbete med tjänstemän, övriga partier, näringsliv, föreningsliv och med väldigt många kommuninvånare. Jag känner att vi som parti därigenom tydligt påverkat många av de beslut och inriktningar kommunen tagit. 

Den demokratiska processen med att ta fram vår lista till det allmänna valet till kommunfullmäktige i september 2022, pågår nu under hösten och därmed är det viktigt att meddela mitt beslut nu.  

I samband med att jag lämnar uppdraget som kommunalråd, lämnar jag också uppdraget som ledamot i KSAU och Kommunstyrelsen samt övriga uppdrag som är kopplade ditt detta. Jag kommer däremot att sitta kvar i kommunfullmäktige mandatperioden ut.  

/Jana Nilsson

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer