Start Dialog Debatt Jobb och tillväxt för framtidstro
16 maj 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Jobb och tillväxt för framtidstro

Sedan den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har utvecklingen på arbetsmarknaden vänt. Både våra företag och den totala svenska ekonomin utvecklas väldigt positivt och vi ser att antalet arbetslösa, inte minst bland våra unga, minskar. I Socialdemokraternas framtidskontrakt med Varbergarna är jobb och tillväxt en förutsättning för framtidstro.

Kompetensförsörjning för fortsatt tillväxt

En konsekvens av den ökade tillväxten är att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Därför måste större satsningar på kompetensutveckling för de som trots allt är arbetslösa och inte minst validering och utbildning för våra nyanlända snabbt genomföras. För att företagen skall kunna växa måste de snabbt få möjlighet att anställa personal med rätt kompetens.

Även i kommunen och i regionen är det svårt att hitta personal. För att långsiktigt säkra personalbehovet är det viktigt att använda den personal som finns att tillgå, även om dessa inte har rätt utbildning från början. Regeringen har skapat en möjlighet att erbjuda arbetslösa så kallade extratjänster. Genom extratjänster har kommuner och regioner inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten till kollektivavtalad lön. Dessa personer kan sedan på ett enkelt sätt erbjudas kompletterande utbildning för att få rätt kompetens inom välfärdsområdet.

För att öka antalet elever på vård och omsorgsprogrammet vill vi göra programmet mer attraktivt genom att kommunen garanterar eleverna jobb både under loven och efter genomförd och godkänd utbildning.

Ingen ung ska vara utan jobb

För att minska risken för framtida arbetslöshet och för att ge våra unga arbetslivserfarenheter borde alla någon gång under sin gymnasietid erbjudas sommarjobb. Helst vill vi att de erbjuds ett längre sommarjobb både efter första och andra året på gymnasiet. De ungdomar som inte har föräldrar med rätt kontakter eller förutsättningar att fixa jobbet själva måste få ett stöd i detta. Kommunen tar idag ett visst ansvar, men tyvärr står fortfarande många utan sommarjobb. Vi menar att kommunen måste ta ett större ansvar.

Näringslivet har, liksom kommunen, ett stort ansvar i att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och förutsättningar att gå vidare i livet. Genom ett gemensamt arbete mellan kommunen och näringslivet när det gäller sommarjobb, en utvecklad praoverksamhet, praktikplatser och deltagande i skolornas arbetslivskontakter kan vi skapa bättre förutsättningar för våra unga och för näringslivet.    

Vi kommer arbeta för att

  • Alla ungdomar skall erbjudas sommarjobb minst en gång under gymnasietiden.
  • Kommunen utvecklar och tar fram möjlighet till fler extratjänster.
  • Kommunen genom att utveckla samarbete med privata företag och regionen att öka antalet sommarjobb, traineeplatser, lärlingsplatser och praktikplatser.
  • Garantera ungdomar som går klart vård- och omsorgsprogrammet jobb i kommunen.
  • Alla nyanlända snabbt får en möjlighet att anpassa sin utbildning och kompetens till de krav svensk arbetsmarknad ställer
  • Utveckla den kommunala vuxenutbildningen.
  • Utveckla Campus Varberg och dess samverkan med olika högskolor för att ge förutsättningar för ett livslångt lärande och stärka näringslivet i kommunen

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer