Start Dialog Debatt Kommunikation, infrastruktur och kollektivtrafik
14 maj 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Kommunikation, infrastruktur och kollektivtrafik

Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när Varberg växer. I vårt framtidskontrakt med varbergarna slår vi fast att en av de viktigaste delarna i detta är den nya järnvägstunnel och det dubbelspår som skall byggas under och igenom Varberg. 2019 tas det första spadtaget och en ny station i ett centralt läge öppnas under 2025.

Det nya dubbelspåret tar bort barriären mellan staden och havet och ger möjligheter att utveckla Varbergs stadsmiljö och samtidigt ge de tusentals pendlare en betydligt bättre situation än idag. Samtidigt pågår arbetet för fullt med att flytta ut hamnverksamheten till den nya Farehamnen, vilket ger oss chansen att bygga en modern hamn med en miljöprägel som är anpassad till kundernas behov.

Stadsutveckling för framtiden

Den nya stadsdelen Västerport ger oss fantastiska möjligheter för utveckling av bostäder och verksamheter. För oss socialdemokrater är det viktigt att det inte bara byggs bostadsrätter utan även så många hyresrätter som är ekonomiskt möjligt.

I denna centrala del av staden, som under många år varit stängd för allmänheten, vill vi se en förlängd strandpromenad, nya torg, restauranger, grönområden och kulturplatser som alla får tillgång till. Byggandet av Västerport handlar om att på sikt utveckla hela staden och kommunen.

Hållbart resande

I samband med att det nya resecentret byggs, måste kollektivtrafiken utvecklas och förbättras genom högre turtäthet och fler bussar som ansluter till stationen och överensstämmer med tågens tider. Det är även viktigt att Hallandstrafiken ser över trafiknätet så att man lätt kan ta sig med buss till idrottsanläggningar som nyttjas av barn och unga, t ex Tresteget och Håstens idrottsområde.

Vi behöver utveckla möjligheterna för cyklister att ta sig fram och Socialdemokraterna vill stimulera fler att gå till olika målpunkter i kommunen. Vi vill satsa på cykelvägar och utveckla stråk för mer gångtrafik så att fler väljer dessa alternativ före bilen, det främjar både miljö och folkhälsa. Det är även viktigt att se över behovet av säkra cykelvägar så att barn och ungdomar tryggt kan ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter.

I den senaste överenskommelsen mellan Trafikverket, Regionen och Kommunen fastslås att vi skall bygga en ny station i Värö 2026 och den Socialdemokratiskt ledda regeringen har i den nya transportplanen inte bara beslutat att det skall byggas dubbelspår i tunnel under Varberg utan även att satsa närmare 1 miljard kronor för att utveckla Viskadalsbanan.


Med den höga investeringstakt som våra stora företag såsom t.ex. Södra Cell och Derome har så ökar lastbilstrafiken på större vägar. Detta gör att behovet av bra vägar blir allt större och både 41:an och 153:an måste byggas ut. Samtidigt behöver många av vägarna på landsbygden rustas upp och förbättras.

Vi kommer arbeta för att

  • Kommunen ger förutsättningar för att satsning på Viskadalsbanan genomförs snarast. 
  • Den överenskomna pendeltågsstationen i Värö står färdig senast 2026.
  • Förbättra anpassningen mellan bussar och tåg för att förenkla pendlingen.
  • Fortsätta att bygga ut gångstråk och cykelvägar och särskilt beakta säkra vägar för barn och unga.
  • Bygga ut fibernätet så att i praktiken alla kommuninnevånare kan ansluta sig senast 2020.
  • Regionen och Trafikverket prioriterar en utbyggnad av 41:an och 153:an samt att standarden på allmänna vägar på landsbygden förbättras.
  • Arbeta för att kollektivtrafiken förbättras så att fler har möjlighet och motiveras att ta buss istället för bil.

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer