Start Dialog Debatt Kunskap gör Varberg starkare
30 april 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Kunskap gör Varberg starkare

Med utgångspunkt från var och ens möjligheter och förutsättningar, ska varje barn gå ut i livet med en framtidstro och med möjlighet till ett bra liv. I skolan läggs grunden för resten av våra liv och vi måste utveckla skolan så att den får rätt förutsättningar att ge barnen likvärdiga möjligheter att lyckas.

I vårt framtidskontrakt slår vi fast vad vi socialdemokrater vill jobba med under nästa mandatperiod. Vi vill skapa en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller vart i kommunen du bor. Detta är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi Socialdemokrater står för.

Förskolor och fritidshem

För att ge barnen bäst förutsättningar för framtiden är det viktigt att det redan från början finns en väl fungerande förskola där alla känner sig trygga i den omsorg som ges. När barnen börjar skolan måste det finnas en trygg och utvecklande miljö på våra fritidshem. Det ska finns tillräckligt med personal för att klara verksamheten och därför vill vi satsa på mindre grupper och mer personal.

Kunskap före vinstjakt

Tyvärr lät den förra borgerliga regeringen skattesänkningar och vinstjakt gå före kunskap. Resultatet var sjunkande kunskapsresultat, stor lärarbrist och ökade klyftor. Vi Socialdemokrater har under den senaste mandatperioden arbetat för att vända utvecklingen. Från dag har vi använt överskottet i en stark ekonomi för att stärka skolan. I Varbergs har statsbidragen bidragit med över 60 miljoner per år till förstärkningar inom skolområdet. 

Vi har bland annat investerat i fler lärare och mindre klasser. Vi har satsat på lovskola, läxhjälp och elevhälsan för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Vi har riktat särskilda resurser till skolor med tuffast förutsättningar och lägst resultat, samt rustat upp skollokaler och utemiljöer. Vi har även satsat pengar på ett lärarlönelyft.

Alla skolor ska vara bra skolor

Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta är att förstärka med andra funktioner, till exempel lärarassistenter, socialpedagoger och studiecoacher. Svensk skola ska vara den bästa ett modernt samhälle kan skapa.

Vi kommer arbeta för att

  • Alla elever skall ges möjlighet att klara grundskolan och gymnasiet.
  • Minska barngruppernas storlek inom fritidshemmen för att säkerställa den pedagogiska verksamheten.
  • Minska barngruppernas storlek för att därigenom öka personaltätheten i våra förskolor.
  • Våra förskolor och skolor skall vara genusanpassade för att nå ett jämställt samhälle.
  • Utveckla särskolan så att den håller en hög kvalitet som utgår från den enskildes behov.
  • Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i förskolan och skolan för ökad psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar. 
  • Intressera fler unga för teknik och etablera KomTek i Varberg

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer