Start Dialog Debatt Mer tid för äldre
18 april 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Mer tid för äldre

Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Då ska det finnas tid till omtanke och möjlighet att sitta ner en stund med den enskilde. Tillräckliga förutsättningar för detta finns inte idag. Det finns ofta inte tid att hjälpa till med något som den äldre själv känner behov av. Det vill vi socialdemokrater ändra på.

I vårt framtidskontrakt slår vi fast våra viktigaste prioriteringar inför näst mandatperiod. En av de viktigaste handlar om att Varberg skall vara tryggt och att alla skall veta att de får en bra vård och omsorg. Genom att öka bemanningen inom äldreomsorgen vill vi utveckla och höja kvaliteten.

Tryggare äldre

Många har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra. Idag är kön till ett trygghetsboende alldeles för lång och det saknas boenden för yngre dementa.

Vi vill att anhörigvården skall fungera bättre än idag. Anhöriga som vårdar nära och kära i hemmet är ofta mycket låsta och därmed i behov av avlastning. Avlastningen kan bestå i att det blir enklare att få personellt stöd från kommunen när den anhörige behöver vila eller utföra olika ärenden, eller att det finns fungerande korttidsboenden. Vid behov skall den enskilde som använder korttidsboende kunna få eget rum.

Tidsstyrningen inom hemtjänsten är tuff och när något händer tvingas personalen ta tid från andra omsorgstagare eller helt enkelt lämna den person som just då har behovet. Detta är inte acceptabelt. Det behövs mer tid och högre grundbemanning inom äldreomsorgen.

För att klara den ökade bemanningen och säkerställa att det finns kompetent personal som ersätter det ökande behovet inom äldreomsorgen krävs både utbildning för ny personal och löpande kompetensutveckling för de som jobbar i omsorgen idag. Ett bra sätt är att öka antalet elever på vård och omsorgsprogrammet och göra programmet mer attraktivt genom att kommunen garanterar eleverna jobb både under loven och efter genomförd och godkänd utbildning. För de redan anställda gäller att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.

I vårt framtidskontrakt med varbergarna kommer vi arbeta för att:

  • Utveckla och höja kvaliteten och säkerställa att kvalitetskraven i äldreomsorgen följs genom att öka bemanningen.
  • Öka kontinuiteten när det gäller mötet mellan personalen och den äldre
  • Äldre med behov skall erbjudas ett boende med tillgång till personal, som kan ge trygghet och en god vård och omsorg utifrån den äldres behov.
  • Personer som behöver korttidsboende skall få detta i eget rum
  • Säkerställa att yngre dementa får ett boende som är anpassat efter deras behov.
  • Förbättra stödet till våra anhörigvårdare i kommunen.
  • Säkerställa att vården fungerar oberoende av var den ges och att det finns en sammanhållen vårdkedja.

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Läs mer här. Berätta gärna för oss vad du tycker.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer