Start Dialog Debatt

Debatt

Här hittar du debattinlägg från oss socialdemokrater i Varbergs kommun. Dela med dig av dina åsikter,  kontakta oss här.

Turid Ravlo Svensson
3 augusti 2020 | Turid Ravlo Svensson

Socialnämnden har för lite pengar

Vi Socialdemokrater har inte mer pengar att fördela än Alliansen. En gång per år har vi en möjlighet att påverka budgeten och det är på fullmäktigemötet i november. Får vi nej där, så ...
Läs hela inlägget - Socialnämnden har för lite pengar
Turid Ravlo Svensson
23 juni 2020 | Turid Ravlo Svensson

Vi kan inte ställa oss bakom privatisering av personlig assistans

I september 2019 gav Alliansen i Varberg socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att privatisera den personliga assistansen. Åtta månader senare fick vi ett förslag till beslut u...
Läs hela inlägget - Vi kan inte ställa oss bakom privatisering av personlig assistans
Turid Ravlo Svensson
22 juni 2020 | Turid Ravlo Svensson

Öka bemanningen i äldreomsorgen

Mitt i pågående pandemi säger den styrande Alliansen (M, C, L, KD) i Varberg och SD nej till vår motion om att öka grundbemanningen i äldreomsorgen. Behovet av mer personal i äldreomsorgen är ingen n...
Läs hela inlägget - Öka bemanningen i äldreomsorgen
Jeanette Qvist
8 juni 2020 | Jeanette Qvist

En bra skola och omsorg kräver en bra personalpolitik – både för kvinnor och män

Apropå " Kvinnliga chefer har ett större personalansvar " På senaste fullmäktige diskuterades Varbergs kommuns personalbokslut, med fokus på jämställdhet. Med tanke på att 80 procent av alla med...
Läs hela inlägget - En bra skola och omsorg kräver en bra personalpolitik – både för kvinnor och män
Jenny Bolgert
8 juni 2020 | Jenny Bolgert

Nej till höjd simskoleavgift och privatiserad simhall

Tack Ingegärd för din insändare ” vilken annan aktivitet lär barnen simma ?” i Hallands Nyheter. Din insändare gör att vi tillsammans kan hålla debatten igång om hur viktigt det är a...
Läs hela inlägget - Nej till höjd simskoleavgift och privatiserad simhall
Lise-Lotte Bensköld Olsson
3 juni 2020 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ta bort skillnadn i OB-ersättning i Region Halland.

I Hallands Nyheter den 3 juni skriver besvikna undersköterskor om sin frustration över  skillnaden i OB-ersättningen. Det är en frustration som vi delar.  Ända sedan beslutet togs...
Läs hela inlägget - Ta bort skillnadn i OB-ersättning i Region Halland.
Jenny Bolgert
7 maj 2020 | Jenny Bolgert

Barnen behöver kulturupplevelser nu mer än någonsin

Vi har tidigare skrivit i HN om nedskärningar beslutade av Alliansen i förskole- och grundskolenämnden. Bland annat blir nu två skolbibliotekarier övertaliga liksom att inga skolbibliotek kommer vara...
Läs hela inlägget - Barnen behöver kulturupplevelser nu mer än någonsin
Jana Nilsson
30 april 2020 | Jana Nilsson

Ett starkare och mer solidariskt samhälle

På fredag är det Första maj, arbetarnas högtidsdag. Eller mer modernt sagt kanske, alla anställdas högtidsdag. Första maj är en internationell dag då vi sprider ett budskap om sol...
Läs hela inlägget - Ett starkare och mer solidariskt samhälle
Adnan Dibrani
28 april 2020 | Adnan Dibrani

Vi ska möta coronaviruset tillsammans

Coronavirusets spridning hotar liv och hälsa, men har också skapat ett allvarligt läge för jobb och företag. I vårbudgeten och fem extra ändringsbudgetar tar den socialdemokratiskt ledda regeringen k...
Läs hela inlägget - Vi ska möta coronaviruset tillsammans
27 april 2020 | Therese Stoltz

Stå upp för solidariteten

Varje dag kommer fler och fler nyheter om människor som riskerar att bli uppsagda, som permitteras eller som behöver vård. En tuff och drastisk utveckling som kräver snabb omställning för både enskil...
Läs hela inlägget - Stå upp för solidariteten
Jenny Bolgert
12 april 2020 | Jenny Bolgert

Nej till upphandling av simhallar

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars beslutades att driften av bad- och simanläggningarna i Varbergs kommun skall upphandlas. Ett beslut där vi Socialdemokrater röstade nej. I dessa...
Läs hela inlägget - Nej till upphandling av simhallar
Jana Nilsson
6 april 2020 | Jana Nilsson

Mer resurser till välfärdens kärna

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige.  ...
Läs hela inlägget - Mer resurser till välfärdens kärna
Adnan Dibrani
2 april 2020 | Adnan Dibrani

Nu skyddar vi svenska jobb och företag!

Coronavirusets spridning är framför allt en humanitär kris, med risk för människors liv och hälsa. Men den pågående pandemin har också lett till att vi nu har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. V...
Läs hela inlägget - Nu skyddar vi svenska jobb och företag!
Lennart Johansson
16 mars 2020 | Lennart Johansson

Vart ska det borgerliga styret spara in sina 70 miljoner?

De två senaste valrörelserna har vi socialdemokrater yrkat på en skattehöjning på totalt 90 öre. Detta har vi gjort för att vi har sett en tendens på sämre ekonomiskt läge och därmed sämre villkor fö...
Läs hela inlägget - Vart ska det borgerliga styret spara in sina 70 miljoner?
Jeanette Qvist
11 mars 2020 | Jeanette Qvist

Simskola är livsviktigt för alla barn!

Apropå artikeln "Höjd avgift på simskola splittrar politikerna". Nu ska alliansen i Varberg bereda väg för att kunna konkurrensutsätta den nya simhallen Pingvinen. Därför beslutade de i kul...
Läs hela inlägget - Simskola är livsviktigt för alla barn!
Jenny Bolgert
10 mars 2020 | Jenny Bolgert

Ingenting har förändrats för skolbibliotikarierna

Svar på "Skolbibliotikarierna försvinner inte" i Hallands Nyheter den 5 mars. Jag har i dag, måndag 9 mars, kollat av med ledning på kultur och fritid om skolbibliotekarierna ska få vara kvar. S...
Läs hela inlägget - Ingenting har förändrats för skolbibliotikarierna
Jeanette Qvist
10 mars 2020 | Jeanette Qvist

Naiva "effektiviseringar" av alliansen

De senaste veckorna har det skrivits om besparingar i Varbergs kommun på skolbibliotekarier, mat på fritidshemmen, städning av skollokaler samt en 112-procentig ökning av simskoleavgiften. Naturligtv...
Läs hela inlägget - Naiva "effektiviseringar" av alliansen
Katarina Eiderbrant
8 mars 2020 | Katarina Eiderbrant

Oacceptabla skillnader för kvinnor

Internationella kvinnodagen den 8 mars är en viktig dag för att uppmärksamma kvinnors situation i världen och i Sverige: Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 11,3%. Kvinnor j...
Läs hela inlägget - Oacceptabla skillnader för kvinnor
Lise-Lotte Bensköld Olsson
7 mars 2020 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Avlasta regionens akutmottagningar

Akuten i Varberg är en sorglig följetong med lokaler som inte är anpassade efter verksamheten. Redan i början av 2000-talet togs det fram ett förslag på hur man skulle kunna bygga om akutens lokaler....
Läs hela inlägget - Avlasta regionens akutmottagningar
Jenny Bolgert
6 mars 2020 | Jenny Bolgert

Alliansens sparpolitik drabbar ännu en gång barnen

På kultur och fritidsnämndens senaste sammanträde beslutade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att höja avgiften till simskolan från 655kr till 1400 kr...
Läs hela inlägget - Alliansens sparpolitik drabbar ännu en gång barnen
Lise-Lotte Bensköld Olsson
25 februari 2020 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Vårdcentralernas förutsättningar måste förstärkas

Varbergs kommun har vuxit med ca 900 invånare per år de senaste åren. Trots det har inte vårdcentralerna blivit fler. Under flera år har vi sett att möjligheten att få en tid till vårdcentralerna har...
Läs hela inlägget - Vårdcentralernas förutsättningar måste förstärkas
Linda Berggren
21 februari 2020 | Linda Berggren

Borgerliga besparingar på bekostnad av personal och elever

På fullmäktiges budgetmöte i november 2019 fattade Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna beslut om budgetneddragningar för alla nämnders verksamhet. Förskole- och grundskol...
Läs hela inlägget - Borgerliga besparingar på bekostnad av personal och elever
Lise-Lotte Bensköld Olsson
19 februari 2020 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Låt inte Hallands unga vänta på vård

När man är så bra på många saker som Region Halland är, borde det inte vara svårt att kraftsamla där bristerna finns. Under många år har barn och unga i Halland fått vänta på vård för sin psykiska oh...
Läs hela inlägget - Låt inte Hallands unga vänta på vård
Linda Berggren
31 januari 2020 | Linda Berggren

Borgerliga nedskärningar drabbar barn och unga

Den borgerliga majoriteten föreslog i årets budget att göra anpassningar i förskola och gundskola på 25,3 miljoner. Anpassningar som i praktiken innebär nedskärningar och besparingar i verksamheterna...
Läs hela inlägget - Borgerliga nedskärningar drabbar barn och unga
Adnan Dibrani
15 januari 2020 | Adnan Dibrani

Det är inte lönsamt att fortsätta driva reaktorerna

Nedrustningen av Ringhals är i full gång. Vattenfalls styrelse, som äger majoriteten av Ringhals, har beslutat om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Från och med årsskiftet 2019/2020 stängs ...
Läs hela inlägget - Det är inte lönsamt att fortsätta driva reaktorerna
Adnan Dibrani
15 januari 2020 | Adnan Dibrani

Det är inte lönsamt att fortsätta driva reaktorerna

Nedrustningen av Ringhals är i full gång. Vattenfalls styrelse, som äger majoriteten av Ringhals, har beslutat om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Från och med årsskiftet 2019/2020 stängs ...
Läs hela inlägget - Det är inte lönsamt att fortsätta driva reaktorerna
Marianne Johansson
19 december 2019 | Marianne Johansson

Ang Åkessons tal på SDs landsdagar i november

Jag håller mig till senare delen av talet. Talet: ” Sverigevänner, låt oss vara tydliga. Vi kommer aldrig ta oss ur denna krisen genom kylig individualismen. En enskild spelare är aldrig s...
Läs hela inlägget - Ang Åkessons tal på SDs landsdagar i november
Adnan Dibrani
29 november 2019 | Adnan Dibrani

18 nya poliser till Halland

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, och samhället ska vara starkt nog att skydda människor från allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Att öka tryggheten i sa...
Läs hela inlägget - 18 nya poliser till Halland
Adnan Dibrani
20 november 2019 | Adnan Dibrani

Vi vill se fler statliga jobb i Halland

Det är avgörande att hela landet känner sig delaktigt i myndighetsutövningen. Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering. Det är viktigt ...
Läs hela inlägget - Vi vill se fler statliga jobb i Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson
9 november 2019 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Lägg ner den höga svansföringen Kristdemokraterna

Svar på ” Kristdemokratisk politik ger bättre cancervård ”  Den 4 november svarade Kristdemokraterna på vår fråga om varför de vill avskaffa den avgiftsfria mammografin i S...
Läs hela inlägget - Lägg ner den höga svansföringen Kristdemokraterna
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer