Start Dialog Debatt 100 år av S-märkt kvinnokamp
8 mars 2019

100 år av S-märkt kvinnokamp

Fredagen den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Men det är också den dagen då Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Varberg firar klubbens 100-årsjubileum. 100 år av kamp, framåtanda, möten, demonstrationer, motioner, prestationer, medvind, motvind, och hårt arbete. Vi kan ju bara ana hur alla dessa strävsamma Socialdemokratiska Varbergskvinnor genom alla åren har fört kampen om kvinnors rättigheter, både såväl i de stora nationella frågorna såväl som i de lokala frågorna för Varbergs kvinnors utveckling och om vardagens bekymmer för kvinnornas och familjernas väl och ve. Vi vill rikta ett stort Tack till alla dessa kvinnor!

I år är det också hundra år sedan riksdagen beslutade om rösträtt för kvinnor. Sedan dess har flera viktiga jämställdhetsreformer genomförts. 1939 blev det förbjudet att avskeda gravida kvinnor, 1960 beslutade SAF och LO att slopa kvinnolönerna och 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön. Trots flera framgångar är det långt kvar till jämställda löner. Kvinnors löner är i genomsnitt 11,3 procent lägre än mäns. Det innebär att en kvinna tjänar i genomsnitt 4 000 kronor mindre varje månad och 48 000 kronor mindre per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.06 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag. 

Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart fyrtio år och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Ändå händer det alldeles för lite. Med dagens förändringstakt dröjer det ytterligare 25 år innan lönerna är jämställda. Vi s-kvinnor kräver att fler insatser görs för att jämna ut löneskillnaderna:

  • Skärp tillsynen av bestämmelserna om lönekartläggningar 
  • Säkerställ ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen
  • Heltidsarbete som norm och trygga anställningsformer
  • Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.

Det finns de som ifrågasätter varför vi ska ha en internationell kvinnodag. Det finns de som ifrågasätter varför vi har kvinnoorganisationer. Det finns de som ifrågasätter jämställdhet. I Sverige och runt om i världen framkommer dagligen genom bland annat media, omständigheter som bevisar behovet av kampen för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet. Det handlar om kvinnors rätt till sin egen kropp, kvinnors utsatthet för våld i nära relationer, kvinnors ekonomiska och sociala otrygghet, bristen på forskning om kvinnors sjukdomar och mycket mer.

Vi är beredda att fortsätta kämpa för dessa frågor men vi är inte beredda på att det ska ta 100 år!

Socialdemokratiska kvinnoklubben i Varberg
Katarina Eiderbrant, ordförande

Katarina Eiderbrant
Katarina Eiderbrant
Ordförande, S-kvinnor Varberg
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer