Start Dialog Debatt Alliansens sparpolitik drabbar ännu en gång barnen
6 mars 2020

Alliansens sparpolitik drabbar ännu en gång barnen

På kultur och fritidsnämndens senaste sammanträde beslutade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att höja avgiften till simskolan från 655kr till 1400 kronor per termin. Det är en höjning med 112 procent.

Beslutet om de nya taxorna för våra simanläggningar i Varbergs kommun är en följd av uppdraget att utreda en utförsäljning av driften på simanläggningarna. Vi socialdemokrater förstår att entréavgifter blir dyrare när vi bygger en ny fin anläggning med äventyrsbad och rutschkanor. Men det bör inte påverka barns rätt att lära sig simma.

I utredningen om taxor föreslog förvaltningen en simskoleavgift på 1 400 kronor/termin. Detta tyckte vi Socialdemokrater var för dyrt och uttryckte det i kultur och fritidsnämndens arbetsutskott. Alliansen svarade då med att lägga ett nytt förslag om 1 120 kronor/termin. Bättre men inte hela vägen fram tyckte vi.

På kultur och fritidsnämnden den 27 februari lämnade vi i Socialdemokraterna ett annat förslag till beslut där vi godkänner de nya taxorna men där simskolan bibehåller sin nuvarande nivå på 655kr/termin. Alliansen höll ej med och tog även tillbaka sitt tidigare förslag om 1120 kronor/termin och höjde istället till 1 400 kronor/termin. Alltså mer än en fördubbling av avgiften till simskolan. Även Sverigedemokraterna röstade för denna höjning.

De kanske finns de som tänker att barnen lär sig simma i skolan, att det är skolans ansvar. Men endast 7 procent av alla barn i Sverige lär sig simma i skolan. 49 procent lär sig simma i en simskola (enligt uppgifter från svenska livräddningssällskapet). I en studie från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att socioekonomisk bakgrund har betydelse för barns simkunnighet. Barn från hushåll med högre inkomst och högre utbildningsnivå lär sig i större utsträckning att simma på simskola. Föräldrar med en lägre inkomst förlitar sig mer på att skolan ska lära barnen att simma.

Vi socialdemokrater vill ta ansvar för att alla barn ska lära sig simma oavsett socioekonomisk bakgrund.

Ännu en gång drabbas våra barn av alliansens sparpolitik. Först såg vi en besparing på barnens läskunnighet då den borgerliga majoriteten lagt ner all skolbiblioteksverksamhet och nu ska barnen betala med sin simkunnighet. Vilka fler besparingar på våra unga skall behöva göras för att nå upp till borgarnas sparpolitik på 70 miljoner år 2021?

Robin Svensson (S), ledamot i kultur och fritidsnämnden

Jenny Bolgert (S), vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

Jenny Bolgert
Jenny Bolgert
Vice ordf Kultur- och fritidsnämnden
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer