Start Dialog Debatt Aurora 17 - ett steg i rätt riktning
21 september 2017

Aurora 17 - ett steg i rätt riktning

Om du vill ha fred rusta dig för krig sa man redan under romarrikets storhetstid. För vad våra politiker börjar inse är att säkerhet och stabilitet inte kan tas för givet. Därför är försvarsövningen Aurora 17 ett steg i rätt riktning för en ökad tröskeleffekt.

Motståndet mot Aurora 17 har intensifierats vilket man märkt både på sociala medier, men också diverse debattartiklar och ledarsidor. Den så kallade fredsrörelsen med sabotage av Aurora 17 som huvudsaklig agenda har börjat synas allt mer i sin grundlagsskyddade strävan att motarbeta en övning vars huvudsakliga syfte är att garantera dessa människors rätt att kunna kritisera övningen. Att fredsrörelsen själva bevisar värdet av stärkt försvarsförmåga är inget om inte pedagogiskt tydligt.

Vi i Sverige kan skatta oss lyckliga över den frihet som bestått i över 200 år. Vi tar den som självklar. Vi har en stor granne i öster i färd med att rusta upp för fullt, med massiva beredskapsövningar och en ledare som drömmer sig tillbaka till 1900-talet. Vad gör ledare med stormaktsambitioner? Se er om i världen nu eller begrunda det föregående seklet och räcker inte det är det bara att gå vidare i historien. Fred och nedrustning uppnås genom samförstånd och diplomati, säkerhet och stabilitet uppnås genom den gemensamma säkerheten och insikten om att främmande makt inte ska kunna inskränka ett annat lands suveränitet. Om det så sker med militära medel eller genom desinformation.

Aurora 17 är ingen offensiv militärövning utan det hela går ut på att stärka vår försvarsförmåga (inte krigsförmåga vilket många försöker hävda). För att lyckas måste vi kunna samverka bättre med andra länder och kunna ge och ta emot stöd i enlighet med solidaritetsförklaringen, Lissabonfördraget och värdlandsavtalet.

Dessa människor inom de organisationer som tillsammans ska demonstrera mot Aurora 17 säger sig göra det för freden. Men hur kan man kalla sig för fredsrörelse när man samtidigt vurmar för ett mer ”vänligt” bemötande gentemot Ryssland, som otaliga gånger kränkt sina grannländers suveränitet och massarresterar homosexuella med mera. Vi har en viktig fredsrörelse och den heter försvarsmakten. Ju skarpare och mer erfarna dess värnpliktiga och frivilliga är desto mer avskräckande blir det för främmande makt att kränka vår suveränitet eller besätta vårt territorium.

Napoleon sa en gång ”ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans”. Det är den verklighet vi lever i. Om vi själva inte har kapacitet eller vilja nog att försvara vårt eget land och dess medborgare kommer det förr eller senare resultera i att vi dras in i en konflikt. Statens skyldighet är att garantera tryggheten för dess medborgare. Att därmed ställa sig negativ till försvarsmaktens operationer kan lätt bli en övning i självförakt.

De senaste tio åren då många västländer (inklusive Sverige) skurit ner på försvarsanslagen har Ryssland istället ökat sina, drastiskt. Aurora 17 är därmed ett viktigt steg i rätt riktning, men långt ifrån det sista. Vi är beroende av den gemensamma säkerheten för att skapa balans och bibehålla vår suveränitet. Vid gemensamma övningar sänder vi signaler om att Sverige inte står ensamt i allvarstid. Aurora 17 är ett vägval, där vi bestämt oss för att stå med de länder i väst som delar det demokratiska synsättet och är beredda att försvara det.

Anton Karlsson, ordförande SSU Varberg

Anton Karlsson
Anton Karlsson
Ordförande, SSU Varberg
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer