Start Dialog Debatt Avlasta regionens akutmottagningar
7 mars 2020

Avlasta regionens akutmottagningar

Akuten i Varberg är en sorglig följetong med lokaler som inte är anpassade efter verksamheten. Redan i början av 2000-talet togs det fram ett förslag på hur man skulle kunna bygga om akutens lokaler. Förslaget blev för dyrt och hamnade i malpåsen. Därefter har ett flertal anmälningar gjorts av flera fackliga organisationer avseende den dåliga arbetsmiljön för personalen på akuten.

De senaste åren har det skett en ökning av patienter på närmare 5 procent per år på akuten i Varberg. Det är en klart större ökning än ökningen av antalet invånare i Halland per år.

Visst kan lokalerna byggas om på akuten i Varberg, det löser dock inte det huvudsakliga problemet som är att många av patienterna kunde fått sin vård på sin vårdcentral. Något som många av dem också försökt innan de söker sig till akuten.

För att det ska bli verklighet förutsätter det att vårdcentralerna i Varberg har en god tillgänglighet och öppettider som motsvarar de listade patienternas behov.

Socialdemokraterna i regionen hade redan i sin budget för 2020 avsatt 30 miljoner och 40 miljoner för 2021 för att utveckla och förstärka den nära vården i Halland. Detta för att klara regionens framtida utmaningar i form av en åldrande befolkning, men även för att flytta ut vård närmare patienten och på så sätt avlasta sjukhusen. Tyvärr röstades vårt budgetförslag ner av den moderatledda majoriteten i regionfullmäktige.

Regeringen gör nu stora satsningar på god och nära vård i samarbete med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och region Halland kommer få ta del av minst 50 mkr redan i år. Nu finns utrymme och möjlighet att kraftfullt påbörja arbetet med förflyttningen mot mer vård nära!

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd

Margit Bik (S), 2:e vice ordförande Driftsnämnden Hallands Sjukhus

Patrik T Nilsson (S), 2:e vice ordförande Driftsnämnden Närsjukvård

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer