Start Dialog Debatt Borgerliga besparingar på bekostnad av personal och elever
21 februari 2020

Borgerliga besparingar på bekostnad av personal och elever

På fullmäktiges budgetmöte i november 2019 fattade Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna beslut om budgetneddragningar för alla nämnders verksamhet. Förskole- och grundskolenämnden (FGN) ska spara 25,3 miljoner kronor 2020.

För att anpassa sig till en lägre budget tar nu Alliansen (M, C, L, KD) bort skolbibliotekarierna och den läsfrämjande verksamhet som Kultur- och fritidsnämnden bedriver. Beslutet stöddes även av SD i FGN. Socialdemokraterna lade däremot ett eget förslag om att behålla skolbibliotekarierna och istället hitta besparingar i nämndsverksamhet som inte drabbar barn och elever.

En dag i veckan går barnen på lågstadiet och lånar böcker med ”sin” bibliotekarie och veckan efter har bibliotekarien bokprat med högläsning för barnen. Något som aldrig kan ersättas med digital utlåning. Skolbibliotekarierna bidrar till ökad måluppfyllelse genom att skapa motivation till läsning liksom viktig kunskap om källkritik. Nu ska detta arbete läggas på redan arbetstyngda lärare.

Vi har i Sverige sett en nedåtgående trend av barns läsförståelse. Denna trend börjar sakta vända och att då spara in på läsfrämjande arbete är helt fel beslut. Socialdemokraterna vill satsa mer pengar på kärnverksamheten, dit skolbiblioteken räknas, och i vår budget till fullmäktige föreslog vi 5 miljoner extra till skolan istället för att spara 25,3 miljoner som Alliansen nu gör. 

Vi tror det är viktigt att kommunen jobbar ihop som enhet. Att nämnderna inte arbetar i stuprör utan ser till kommunen och medborgarna som helhet. Alliansens besparingar tvingar nu förvaltningarna att kortsiktigt se till den egna verksamheten, och stjälpa varandras budgetar, istället för att öka samarbetet. Kultur- och fritidsnämnden tvingas säga upp två bibliotekarier och samtidigt hitta ytterligare besparingar. Förskole- och grundskolenämnden kanske når sin besparing, men det sker på bekostnad av den egna och andra nämnders personal, liksom elevers läsutveckling och måluppfyllelse.

Jenny Bolgert (S) Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
Linda Berggren (S) Vice ordförande Förskole- och grundskolenämnden

Linda Berggren
Linda Berggren
Vice ordförande, För- och grundskolenämnden
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer