Start Dialog Debatt Den svenska modellen är bra för alla
20 mars 2018

Den svenska modellen är bra för alla

Svar på "En ekonomisk kluring" i Hallands Nyheter den 14 mars.

Jag vill tacka ”Lekman i ekonomi” för en klargörande insändare. Såklart finns förklaringar som visar den ideologiska skillnaden mellan oss Socialdemokrater och Alliansen med support av SD. I grunden vill vi utveckla den Svenska modellen, medan Alliansen vill avveckla den.

Uppgörelsen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om ett snabbspår för att nyanlända snabbt skall komma in på arbetsmarknaden är lite av grunden för den svenska modellen. Tre parter – regering, arbetsgivare och fack – gör en överenskommelse som alla tjänar på. Här får regeringen snabbt in nyanlända i jobb, vilket är starkt prioriterat. Arbetsgivare med stort behov av personal får snabbt ny kompetent arbetskraft. Facken och de anställda garanteras avtalsenliga löner. Alla tre parter är därmed nöjda.

Det är däremot inte Alliansen. Att nyanlända får avtalsenliga löner är en nagel i ögat för dem. De vill ha marknadslöner och lagstadgade minimilöner istället. Detta finns redan i många länder och innebär betydligt lägre lönenivåer för väldigt många löntagare. Det skulle kraftigt försvaga fackföreningarnas möjligheter att arbeta för medlemmarnas intresse mot sjystare löner och en rättvisare arbetsmarknad. Det skulle helt enkelt knäcka grunden i den Svenska modellen.

Att föreslå nya skattesänkningar, alltid väldigt mycket för de som tjänar mest och mycket mindre för de som tjänar minst, är det borgerliga mantrat. De som tjänar minst har ju dessutom ofta störst behov av starka fackföreningar som står upp för avtalsenliga löner.

Långsiktigt är jag övertygad om att den svenska modellen med välfärd som alla får del av och där de som tjänar mest betalar mest och där det finns kollektivavtal som med stöd av bra lagstiftning ger sjysta villkor på arbetsmarknaden är bra för alla. Det minskar brottligheten, ökar tryggheten och ger alla en möjlighet att uppnå drömmar om jobb och utveckling och det är väldigt viktigt både för rik och fattig.

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer