Start Dialog Debatt Det behövs mer personal inom äldreomsorgen
26 augusti 2017

Det behövs mer personal inom äldreomsorgen

Skulle Varbergs kommun lägga lika mycket pengar på äldreomsorgen som Sveriges kommuner lägger i snitt, så behövs 70-80 miljoner utöver det vi lägger i dag. Stolt slår sig företrädare för bröstet och talar om hur fantastiskt effektiva vi är i vår kommun, utan att ens för en sekund undra hur detta går till. Någon får betala priset och det är inte politiker och tjänstemän inne på förvaltningen, utan det är personalen ute i verkligheten som drabbas av sjukskrivningar, och oroliga anhöriga behöver komplettera med det som inte det offentliga förmår leverera.

Redan i oktober 2016 sa jag i en intervju i HN angående Östergården att det inte är rimligt med fyra personer som jobbar på natten både med tanke på arbetsbörda och byggnadens konstruktion. Självklart blev jag ifrågasatt av både förvaltningsledning och Alliansens politiker, men nu konstaterar IVO (inspektionen för vård och omsorg) att det är så som jag sa och redan för ett par månader sedan kom det en rapport om Morängatan, gällande brist på personal. Skall IVO behöva gå in på varje enskild boende för att något skall hända eller är det dags att fundera på om man kanske har valt fel väg?

Det är knappast någon större hemlighet att jag ifrågasätter New Public Management (började införas i mitten av 80-talet). Jag anser att det har gjort om omsorgen till en köp- och säljmarknad som i första hand har skapat många arbetsplatser för ett stort antal tjänstemän och gett karriärmöjligheter för akademiker utan att de som behöver tjänsterna har fått tillgång till bättre tjänsteutbud. Jag skulle vilja ge tillbaks arbetsglädjen till de som arbetar med de äldre ute i verksamheten och är övertygad om att pengarna gör större nytta på golvet än i administrativa tjänster.

Vi Socialdemokrater i Varbergs kommun har varje år föreslagit mer pengar till personal och även vår nuvarande regering sätter varje år av extra pengar till detta. Alliansen i kommunen har mer eller mindre motvilligt tagit emot regeringens pengar och personal anställs år för år då förvaltningen säger att vi inte kan räkna med dessa pengar i fortsättningen, och konsekvent tackat nej till ”vår” kommunala budget. Samtidigt kliar man sig i huvudet för att försöka hitta kreativa satsningar för att få tillräckligt med personal för åren som kommer. Varför inte anställa de som redan finns i vår verksamhet och samtidigt ge dem en bra arbetsmiljö där de hinner göra det som förväntas av dem?

Turid Ravlo Svensson (S), Vice ordförande Socialnämnden

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande, Socialnämnden
turid.ravlo-svensson@varberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer