Start Dialog Debatt En högskola som är öppen för alla
19 augusti 2019

En högskola som är öppen för alla

Det är extra många som sökt till lärar- eller vårdutbildningar och i år fått positiva besked när antagningsbeskeden kom. Det beror på den S-ledda regeringens satsningar på särskilt samhällsviktiga utbildningar.

På arbetsmarknaden är det allt fler jobb som kräver högskoleutbildning, därför måste fler och fler även få chansen att utbilda sig. Senast 2025 vill vi därför se minst 30 000 nya utbildningsplatser på högskolor och yrkesutbildningar. Samtidigt som vi vill se fler utbildningsplatser vill vi även satsa på högre utbildningskvalitet för att klara de samhällsutmaningar Sverige står inför.

I ett starkt samhälle ska dörren till högre utbildning stå öppen för alla. Kön, klass eller var du kommer ifrån ska inte få avgöra om eller vad du studerar. Av det skälet satsar regeringen på att skapa fler utbildningsplatser och ge större valfrihet för den som vill studera – runt om i hela landet. Vi vill bland annat se fler kurser på kvällar och på distans, så fler kan ta chansen att utbilda sig genom hela livet.

Det finns ytterligare utmaningar för att göra utbildning tillgänglig för fler. Om högskolan ska vara ett alternativ för alla krävs en politik som värnar om studenters förutsättningar även utanför campus. Vi socialdemokrater förstår att studentlivet är mer än bara studielivet. Att stärka studenters trygghet är nyckeln till att fler ska ha förutsättningar att klara sina studier.

Därför har vi bland annat:

  • Ökat andelen bidrag i studiemedlet med 300 kr per månad.
  • Infört ett investeringsstöd till byggande av ungdoms- och studentbostäder – för att få fart på byggtakten och samtidigt hålla nere hyrorna. Ingen ska tvingas tacka nej till sin drömutbildning på grund av bostadsbrist.
  • Stärkt tryggheten för studerande vid sjukdom.

Vi socialdemokrater är övertygade om att vi bäst möter framtiden och arbetsgivarnas ökade kunskapskrav med fler möjligheter att lära sig nytt. Det är därför viktigt att utbyggnaden av högskolan kommer alla till gagn. I vårt starka samhälle ska det inte spela roll vem du är eller var du bor – du ska alldeles oavsett ha lika möjlighet till frihet, utbildning och arbete.

Adnan Dibrani, riksdagsledamot (S)

Adnan Dibrani
Adnan Dibrani
Riksdagsledamot
adnan.dibrani@riksdagen.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer