Start Dialog Debatt Energipolitik måste vara långsiktig
17 september 2019

Energipolitik måste vara långsiktig

Svar på "Avveckla inte kärnkraften innan det finns fungerande alternativ!"

Återigen upprepar Ann-Charlotte Stenkil att det är oansvarigt att stänga Ringhals 1 och 2 innan det finns alternativ. Men hur menar du att Ringhals och Vattenfall skall göra? Du vet ju mycket väl att varken de eller för den delen politiken kan ta beslut om fortsatt drift.

Du som ordförande i Ringhals Lokala säkerhetsnämnd har vid många tillfällen fått information om detta. Du vet att Ringhals är oerhört noga kontrollerade av säkerhetsmyndigheten och att det av säkerhetsmässiga skäl idag inte är möjligt att fortsätta driften av dessa reaktorer, då inte någon investering i oberoende härdkylning och andra långsiktiga säkerhetsinversteringar gjorts.

Du vet att varken Regeringen, Vattenfall eller Ringhals därför kan besluta att förlänga driften. Du vet också att beslutet att stänga ner 1:an och 2:an inte var något politiskt beslut, utan att det togs av Vattenfalls styrelse 2015 baserat helt på en marknadsekonomisk bedömning.

Det är ett problem att elnätet i Sverige ännu inte är utbyggt, men det beror ju inte på nuvarande regering. Alliansregeringen kom 2009 överens om att satsa kraftigt på subventioner till vindkraften och att satsa mer på alternativ energi. Detta drevs av centern, men övriga allianspartier var med och beslutet var enigt.

Direkt efter att Stefan Löfvens regering bildades 2014 tog han initiativ till nuvarande överenskommelse och beslut kom 2016. Här är det tydligt att överföringskapaciteten måste byggas ut så snabbt som möjligt, men om nätet skulle varit på plats idag, borde ni ha tagit med detta i ert beslut om att bygga ut vindkraften 2009. Varför gjorde ni inte det?

Energipolitik måste vara långsiktig och hålla ihop över tid. Det är därför nödvändigt med breda politiska överenskommelser så att företag och allmänhet kan vara trygga i vår framtida elförsörjning, istället för populariserad politik för kortsiktig politisk vinning.

Jeanette Qvist (S), ledamot i ksau

Jana Nilsson (S), kommunalråd

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer