Start Dialog Debatt Ett Halland som håller ihop
23 november 2021

Ett Halland som håller ihop

Halland är inte den bästa livsplatsen för alla. Men den kan bli.

Region Halland har antagit en strategi för hållbar tillväxt. En strategi som har potential att bidra till ett samhälle som håller ihop. Där alla får plats och klimatutmaningarna antas. Där vi gör saker tillsammans.

Vi socialdemokrater är övertygade om att det är just så vi måste jobba. Region Halland ensamt startar inga nya företag, men de kan ge stöd åt de som gör det. Så att fler jobb kan skapas och fler hallänningar kan försörja sig och sina familjer. Så att färre barn växer upp i fattigdom och vi tillsammans bidrar till en sjukvård som hjälper dig när du behöver den.

Målet med strategin är att genom just samarbeten mellan föreningslivet, offentliga organisationer och arbetsmarknadens parter både i och utanför Halland, skapa hållbar tillväxt och därmed bidra till att Halland blir den bästa livsplatsen för alla. Då krävs insatser som sätter människor i centrum och där ekonomin är ett verktyg för klimatomställningen. Att man stärker de branscher där Halland redan har hög kompetens.

Det finns flera bra exempel på hur det görs i dag. Men exemplen behöver bli fler.

Klimatutmaningen är inte ny men måste tas tag i. Det räcker inte att enskilda personer ställer om. Vi måste alla göra det. Vi socialdemokrater menar att Region Halland måste höja ambitionen. Vår planets framtid kan inte vara beroende av hur mycket pengar man har i plånboken när man står i butiken och ska välja mellan importerade livsmedel, ekologiskt och närproducerat. Därför ställer Socialdemokraterna sig bakom strategin.

Ett av målen handlar också om en region med hög sysselsättning och jämlik hälsa. Här prioriteras bland annat likvärdiga förutsättningar i skolan. Så att fler barn och unga kan gå ut med godkända betyg. Möjligheten till att få jobb eller plugga vidare ska ges till alla. Vi vet att det skapar ett tryggare samhälle där fler mår bra både fysiskt och psykiskt.

Pandemin har visat att utmaningarna bara kan axlas av en stark gemenskap, det stämmer inte bara för vård, skola och omsorg utan också för klimatet och för att göra Halland konkurrenskraftigt. Tillsammans bygger vi Halland.

Per Stané Persson (S), regionråd och vice ordförande Region Hallands tillväxtutskott

Therese Stoltz (S), ledamot Region Hallands tillväxtutskott

Socialdemokraterna Varberg
Socialdemokraterna Varberg

Varberg@socialdemokraterna.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer