Start Dialog Debatt Fler hyresrätter med rimliga hyror
11 november 2021

Fler hyresrätter med rimliga hyror

Varberg växer och vi förväntas öka med cirka 1200 nya invånare årligen, vilket kräver ca 400-600 nya bostäder varje år. För oss Socialdemokrater är det avgörande att vi växer och bygger på ett sätt som gör att vi håller ihop och speglar medborgarnas behov. Därför måste vi se de problem som Varbergs bostadsmarknad har, samt ha en politik som rättar till bristerna. På senaste fullmäktige antogs en bostadsförsörjningsstrategi som visar hur kommunen tänker lösa de utmaningar som Varberg har för en bostadsmarknad som omfattar alla.

Vi anser att det största problemet för en fungerande bostadsmarknad i Varberg är de höga hyrorna i nyproducerade hyresrätter, men även priserna på bostadsrätter.

Det gör att många varken har råd att hyra eller köpa sig en lägenhet i de nya hus som byggs och orsakar en uppdelning mellan människor, samtidigt som det förvärrar ytterligare för många att faktiskt få en egen bostad. Lösningen är att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror, både i staden och i våra serviceorter. Det statliga investeringsstöd för hyresrätter, som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört, ger rimliga hyror och ett bra exempel är de hyresrätter som nu byggs på Brunnsberg.

Vi socialdemokrater fick stöd i fullmäktige för vårt förslag att fler hyresrätter med rimliga hyror ska byggas i hela kommunen, men för att det ska bli verkstad så måste kommunen prioritera detta. Det kan göras på flera sätt, som att kommunen ställer krav på rimliga hyror vid anvisning av mark, ger förtur till planer som innehåller hyresrätter med rimliga hyror, samt när kommunen planerar bostadsområden som t ex Östra Träslöv, etapp 2 i Västerport och i Bua, är det inte bara variation i upplåtelseform och storlek som ska vara vägledande, utan också rimliga hyresnivåer. Vi vill även att Varbergs bostads AB fortsätter att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Varberg kommer växa och utvecklas, men på vilket sätt är avgörande. Vi vill se en kommun som växer och utvecklas – och som håller ihop!

Jana Nilsson (S)

Jeanette Qvist (S)

Socialdemokraterna Varberg
Socialdemokraterna Varberg

Varberg@socialdemokraterna.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer