Start Dialog Debatt Fortsätt förskolans kvalitetsresa
11 oktober 2017

Fortsätt förskolans kvalitetsresa

Svar på debattinlägget Förskolans sparkrav skapar oenighet, i Hallands Nyheter den 7 oktober.

Vissa av Varbergs förskolor är tvungna att spara och dra ner på personal. Risken är stor att barnen och personalen ges sämre förutsättningar att kunna ha en bra kvalité och omsorg på sina förskolor. Jag vill påminna den politiska majoriteten (M, C, L, KD, MP) att förskolans kvalité är ett kommunalt ansvar, d v s ert ansvar. Micael Åkesson (M) säger att han ska följa detta, vilket är bra, men säger också att budget måste hållas. Varbergs förskolor har under två års tid fått ta del av den socialdemokratiska regeringens statsbidrag, senast 8,5 miljoner. Detta gjorde att vi kunde minska antal barn per personal från 5,6 barn per personal till 5,3.

När statsbidraget nu ändrats om till att ta hänsyn mer till socioekonomisk variabel så fick kommunen endast 500 000 till en förskola. Är det statsbidragets fel att det nu är sparkrav på förskolan? Nej! Det är borgarna med MP som inte tar sitt kommunala ansvar genom att säkerställa att förskolorna har rätt ekonomiska förutsättningar.

Vi fick statsbidraget för att kunna påbörja en kvalitetsresa med mindre barngrupper och färre barn per personal som tyvärr majoriteten i Varberg inte tagit vid! Istället ondgör de sig över statsbidragen att de inte är mer långsiktiga och förutsägbara. Det håller jag med om, men återigen är det kommunen som har ansvaret, inte staten, för förskolan!

Politik handlar om att vilja något och sedan prioritera det – oftast ekonomiskt! Jag kan garantera att vi kommer att göra det i vår kommunala budget för 2018!

Jeanette Qvist (S), vice ordf. barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden
jeanette.qvist@varberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer