Start Dialog Debatt Ingenting har förändrats för skolbibliotikarierna
10 mars 2020

Ingenting har förändrats för skolbibliotikarierna

Svar på "Skolbibliotikarierna försvinner inte" i Hallands Nyheter den 5 mars.

Jag har i dag, måndag 9 mars, kollat av med ledning på kultur och fritid om skolbibliotekarierna ska få vara kvar. Svaret är nej. Ingenting har förändrats. Besparingen som ni beslutade om på 1,1 miljoner på skolbibliotekarierna kvarstår. Detta medför att kultur och fritid får säga upp två personal. Det innebär att resurser till skolbiblioteken minskar. Det går inte att låna böcker smartare. Det är fortfarande två personal som är övertaliga och deras jobb kommer att försvinna. Och därmed kommer de inte kunna främja barns läsning.

Det beskedet fick vi ledamöter i kultur- och fritidsnämnden på vårt sammanträde förra veckan.

Det ska också tilläggas att tjänstemän på för- och grundskola och kultur och fritid har skött frågan på bästa sätt. Samtalen har hållits med både förståelse för bådas sida i sak. Felet ligger inte på tjänstemannanivå utan på ansvariga politiker i för- och grundskola.

På kultur- och fritidsnämnden fick vi ledamöter också veta att personal på biblioteksavdelningen har mått mycket dåligt sedan de fick beskedet för några veckor sedan men att det nu håller på att vända. Nu skriver ni i Alliansen i för och grundskola att skolbibliotekarierna får vara kvar. Det är att vilseleda personalen och tro att det kanske faktiskt är så. Jag tycker det är under all kritik i vad man utsätter personalen för.

Jenny Bolgert (S), vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

Jenny Bolgert
Jenny Bolgert
Vice ordf Kultur- och fritidsnämnden
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer