Start Dialog Debatt Lägg ner den höga svansföringen Kristdemokraterna
9 november 2019

Lägg ner den höga svansföringen Kristdemokraterna

Svar på ”Kristdemokratisk politik ger bättre cancervård” 

Den 4 november svarade Kristdemokraterna på vår fråga om varför de vill avskaffa den avgiftsfria mammografin i Sverige. Svaret gör oss tyvärr besvikna och lämnar mycket i övrigt att önska. I Kristdemokraternas så kallade "nationella cancerstrategi" för jämlik cancervård ingår tydligen inte avgiftsfri mammografi längre.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och det drabbar årligen tusentals. En av de viktigaste åtgärderna för att tidigt upptäcka bröstcancer, och i förlängningen också rädda liv, är mammografi.

Under förra mandatperioden införde regeringen därför avgiftsfri mammografi – i syfte att fler kvinnor ska gå på mammografi. Om Kristdemokraterna får igenom sitt förslag att avskaffa den avgiftsfria mammografin skulle det leda till en mindre jämlik cancervård och att mammografi riskerar att bli en plånboksfråga där vissa avstår.

I svaret lyfter även Kristdemokraterna att rekordmånga kvinnor får vänta olagligt länge på vård. För att vända utvecklingen har regeringen presenterat flera satsningar på en mer tillgänglig vård för kortare köer. Vi kan även konstatera att 93 000 av de 137 000 personer som väntat för länge på vård bor i en region där Kristdemokraterna är ansvariga för sjukvården. Det vore klädsamt om Kristdemokraterna tog sitt eget ansvar för att förbättra sjukvården i Sverige istället för att ha ett högt tonläge.

Slutligen framgick det i bröstcancerrapporten för 2019 att drygt 20 procent av alla kvinnor löper en ökad risk för cancer. Det är uselt att Kristdemokraterna trots detta vill göra bröstcancer till en klassfråga.

Slopa ert krav på kostnad för mammografi, eller ta av er det rosa bandet!

Sara Heikkinen Breitholtz (S), riksdagsledamot
Lise-Lotte 

Under förra mandatperioden införde regeringen därför avgiftsfri mammografi – i syfte att fler kvinnor ska gå på mammografi. Om Kristdemokraterna får igenom sitt förslag att avskaffa den avgiftsfria mammografin skulle det leda till en mindre jämlik cancervård och att mammografi riskerar att bli en plånboksfråga där vissa avstår.

I svaret lyfter även Kristdemokraterna att rekordmånga kvinnor får vänta olagligt länge på vård. För att vända utvecklingen har regeringen presenterat flera satsningar på en mer tillgänglig vård för kortare köer. Vi kan även konstatera att 93 000 av de 137 000 personer som väntat för länge på vård bor i en region där Kristdemokraterna är ansvariga för sjukvården. Det vore klädsamt om Kristdemokraterna tog sitt eget ansvar för att förbättra sjukvården i Sverige istället för att ha ett högt tonläge.

Slutligen framgick det i bröstcancerrapporten för 2019 att drygt 20 procent av alla kvinnor löper en ökad risk för cancer. Det är uselt att Kristdemokraterna trots detta vill göra bröstcancer till en klassfråga.

Slopa ert krav på kostnad för mammografi, eller ta av er det rosa bandet!

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

riksdagsledamot

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

regionråd

Krissi Johansson (S)

kommunalråd, Halmstad

Eva Borg (S)

kommunalråd, Kungsbacka

Bensköld Olsson (S), regionråd
Krissi Johansson (S), kommunalråd, Halmstad
Eva Borg (S), kommunalråd, Kungsbacka

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer