Start Dialog Debatt Låt inte Hallands unga vänta på vård
19 februari 2020

Låt inte Hallands unga vänta på vård

När man är så bra på många saker som Region Halland är, borde det inte vara svårt att kraftsamla där bristerna finns. Under många år har barn och unga i Halland fått vänta på vård för sin psykiska ohälsa. Köerna har varit alldeles för långa och har du väl fått ett första besök så har väntan till en behandling många gånger varit minst lika lång.

Både vi socialdemokrater och den styrande majoriteten (M, C, L och KD) har under lång tid varit överens om att ”En väg in” för barn och unga som lider av psykisk ohälsa är ett viktigt område. Det ska vara lätt att hitta rätt i vården och inga ska falla mellan stolarna.

I det socialdemokratiska budgetförslaget för 2020 avsatte vi pengar som var riktade mot ungas psykiska ohälsa. Dels genom att satsa på ”En väg in” men även för att kunna bemanna upp våra BUP- samt ungdomsmottagningar i länet.

Även om vårt budgetförslag inte gick igenom så har den socialdemokratiskt ledda regeringen genom riktade satsningar skickat miljoner till Region Halland för att bland annat förbättra för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Pengar som än så länge inte kommit dessa barn till godo.

Vad är problemet? Pengarna finns, viljan finns från vänster till höger i politiken och barnen väntar på hjälp. Det krävs handlingskraft och genomförandekraft nu!

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd Socialdemokraterna Halland

Helen Ung Le (S), 2:e vice ordförande psykiatrinämnden

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer