Start Dialog Debatt Mer resurser till välfärdens kärna
6 april 2020

Mer resurser till välfärdens kärna

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. 

Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset.

Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. För att värna vård, skola och omsorg går nu regeringen och dess samarbetspartier fram med 22 miljarder kronor till landets kommuner och regioner.

För Region Halland innebär detta 282 miljoner under 2020. Det är en stor satsning, både för att hantera den ekonomiska nedgången och samtidigt värna våra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

De halländska kommunerna får över 500 miljoner 2020. Det är viktiga resurser som kommer innebära att skolan och omsorgen kan tryggas. Personalen inom omsorgen och skolan kommer att värnas.

Dessutom har regeringen meddelat att 12,5 miljarder permanentas för åren efter. Det är viktigt för att säkerställa kvalitet i välfärdsverksamheterna, undvika nedskärningar och för att kunna anställa personal. Det ger långsiktiga förutsättningar för att vårt län ska klara sin verksamhet i en påfrestande tid.

Redan den 11 mars meddelade regeringen även att staten tar de extraordinära kostnaderna på grund av coronaviruset för hälso- och sjukvården och omsorgen.

De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser. Tack vare goda offentliga finanser kan vi möta den ekonomiska nedgången med mer resurser till vård, skola och omsorg. Det är avgörande att vår gemensamma välfärd nu har de resurser som krävs.

Pengar ska inte, och får inte, stå i vägen för att hindra smittspridningen.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd i opposition

Per Stané Persson (S), regionråd i opposition

Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun

Eva Borg (S), oppositionsråd i Kungsbacka kommun

Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun

Krissi Johansson (S), oppositionsråd i Halmstads kommun

Stefan Pålsson (S), oppositionsråd i Halmstad kommun

Jana Nilsson (S), oppositionsråd i Varbergs kommun

Kjell Henriksson (S), oppositionsråd i Laholm kommunDela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer