Start Dialog Debatt Nu skyddar vi svenska jobb och företag!
2 april 2020

Nu skyddar vi svenska jobb och företag!

Coronavirusets spridning är framför allt en humanitär kris, med risk för människors liv och hälsa. Men den pågående pandemin har också lett till att vi nu har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Vi ser nästan dagligen hur hela branscher påverkas samtidigt som vi får rapporter om varsel på nivåer vi inte varit i närheten av sedan finanskrisen. Hela samhället påverkas ekonomiskt. Därför behöver vi tillsammans agera snabbt och samlat för att rädda svenska företag, jobb och välfärd.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under de senaste veckorna, tillsammans med samarbetspartierna L och C, presenterat ett antal kraftfulla åtgärder. Först och främst handlade det om sjukvården, där eventuell brist på pengar inte får stå i vägen för vårdinsatser. Just nu görs många heroiska insatser av personal för att hantera en oerhört svår situation. Sjukvårdens insatser mot coronavirusets framfart måste få de resurser som krävs. Staten kommer därför att ta alla extraordinära kostnader förknippade med sjukvård på grund av smittan.

Därtill har staten agerat resolut för att möta de ekonomiska problem som följer av smittspridning och sjukdom. För att säkerställa kreditförsörjningen har en lång rad statliga insatser genomförts för att pumpa in kraft i vårt finansiella system och förse branscher och företag med likviditet i en situation där efterfrågan snabbt har minskat eller, hos vissa, helt försvunnit.

För att säkra jobben har flera åtgärder vidtagits för att lyfta bort kostnader från företagen. Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret, och lönekostnaderna kan reduceras mycket kraftigt genom systemet för korttidspermittering. En företagsakut inrättas för att stötta drabbade små och medelstora företag. Dessutom föreslår vi sänkta arbetsgivaravgifter, stöd för hyreskostnader till företag i utsatta branscher samt skatteförändringar riktade mot just de mindre företagen.

Därtill stärker vi den ekonomiska tryggheten för de som förlorar jobbet till följd av coronakrisen. Vi sänker trösklarna in i a-kassan så att även de med otrygga anställningar kan få a-kassa samtidigt som vi höjer taket och inför ett golv för grundersättningen. Vi gör allt som står i vår makt att rädda jobben under coronakrisen, men förstärker också tryggheten för den som förlorar jobbet. Löntagarna ska inte lämnas i sticket.

De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser. Tack vare starka offentliga statsfinanser och den lägsta statsskulden sedan mitten av 1970-talet kan den styrka som har byggts upp nu användas för att säkra svenska jobb och företag, och därmed värna vår gemensamma trygghet. Sverige har en tung och prövande tid framför sig. Den ska vi ta oss igenom tillsammans, som ett samhälle.

Fredrik Olovsson (S), ordförande finansutskottet (S)

Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot och ledamot i finansutskottetDela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer