Start Dialog Debatt Oacceptabelt med hot mot tjänstemän
11 augusti 2018

Oacceptabelt med hot mot tjänstemän

Förra hösten beslutade regeringen att ge kommunerna ett bidrag i syfte att ge ensamkommande barn som fyllt 18 år, och som kom till Sverige under krisen 2015, möjlighet att stanna i kommunen för att kunna läsa klart gymnasiet.

Bland det viktigaste är då att de har någonstans att bo. Kommunerna har haft svårt att lösa detta då det när de fyllt 18 år är Migrationsverkets ansvar att ordna boende och kommunala medel inte får användas. Samtidigt har många frivilliga engagerat sig och erbjudit ungdomarna boende. Många kommuner, bl a stora kommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö, har försökt att hitta lösningar som följer syftet och då valt att använda bidraget för att stötta föreningar som engagerar sig i ungdomarna. Det finns ifrågasättande av om detta följer annan lagstiftning, men då det inte finns några vägledande domar, så har kommunerna såklart rätt att besluta om att använda regeringens bidrag så som de finner lämpligt.

I Varberg har frågan varit väldigt het sedan förra hösten, men en tydlig majoritet med Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, SPI och delar av Liberalerna har gemensamt valt att göra som andra kommuner och följa syfte med bidraget. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och moderaterna har gjort allt de kan för att stoppa beslutet. De har endast stöd av Sverigedemokraterna i frågan.

Efter fullmäktiges beslut på det extra möte vi hade i tisdags händer plötsligt något väldigt olustigt. Fullmäktige beslutade om omedelbar justering och verkställighet vilket innebär att våra tjänstemän snarast måste genomföra utbetalningen. Detta beslut är helt korrekt enligt den lagstiftning som gäller. Jag har själv skrivit underlag och förslag och självklart föreslår jag inte något som inte är lagligt. Jag redogör både i förslaget och i talarstolen om de legala grunderna och i underlaget finns hänvisningar som stöd för beslutet.

Efter mötet ser jag i min telefon att jag och övriga gruppledare, tillsammans med kommundirektör Carl Bartler och ekonomidirektör Stefan Tengberg som är den som direkt skall verkställa fullmäktiges beslut, fått ett mail från Ann-Charlotte Stenkils make Håkan Olsson om att han och Reine Antonér överklagat ärendet och begärt inhibition. Så långt är allt helt korrekt. Bra att vi får information om detta.

Men sedan kommer slutklämmen som faktiskt är ett rent hot mot våra verkställande tjänstemän. Det står ”Om verkställighet sker före frågans lagakraftvinnande kommer vi med stor sannolikhet att begära att JO granskar kommunens agerande. Att rätten till laglighetsprövning inte blir illusorisk är mycket viktigt för rättssäkerhet och demokrati. För att tydliggöra rättsläget är ett utlåtande av JO mycket angeläget”.

Det är helt oacceptabelt att kommunstyrelsens ordförande via ombud hotar ledande tjänstemän med repressalier om de fullföljer fullmäktiges beslut. Kommunens ledande tjänstemän är helt beroende av att ha en bra relation med den högste politikern i kommunen, men måste självklart också följa de demokratiska beslut fullmäktige tar. Agerandet kan få allvarliga konsekvenser för förtroendet för den demokratiska processen och för våra ledande tjänstemäns möjligheter att fullgöra sitt arbete på ett neutralt och korrekt sätt. Kommunstyrelsens ordförande bör snarast förklara sitt agerande.

Jana Nilsson (S)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer