Start Dialog Debatt Oacceptabla skillnader för kvinnor
8 mars 2020

Oacceptabla skillnader för kvinnor

Internationella kvinnodagen den 8 mars är en viktig dag för att uppmärksamma kvinnors situation i världen och i Sverige:

  • Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 11,3%. Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06.
  • Pensionsgapet mellan män och kvinnor i vissa åldrar är upp till 29 %.
  • Kvinnors arbete värderas lägre, det råder obalans mellan krav och resurser. Detta leder till ökad ohälsa och sjukskrivning.
  • Många kvinnor befinner sig på ständig flykt genom hela sin livstid. Det kan handla om att fly från ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att försöka fly för livet från ett annat land.
  • Våld i nära relationer som innebär allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot.
  • Kvinnor och flickor attackeras ofta systematiskt genom våldtäkter och sexuella övergrepp som en medveten strategi i krigsföringen i syfte att förödmjuka, dominera, skrämma,
  • Inom pornografin finns mycket grova inslag av våld, trakasserier och kvinnoförnedring som uttryck för kontroll av kvinnors och flickors kroppar.

Allt detta är oacceptabelt. En politik för jämställdhet måste handla om att förändra de strukturer som förtrycker, diskriminerar eller förminskar människors makt och frihet. Socialdemokratiska kvinnor driver på och påverkar politiken för att skapa förändringar. Vårt förbund har drivit kampen i 100 år och vi ger inte upp.

Socialdemokratiska kvinnoklubben i Varberg 

genom Katarina Eiderbrant, ordförande

Katarina Eiderbrant
Katarina Eiderbrant
Ordförande, S-kvinnor Varberg
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer