Start Dialog Debatt Prioritera cykelväg mellan Veddige och Värö
1 september 2019

Prioritera cykelväg mellan Veddige och Värö

Svar till Sten Unosson i Hallands Nyheter den 27 augusti 2019.

Väg 850 mellan Veddige och Värö är precis som du påpekar Sten, en mycket farlig väg att cykla på. Den stora mängd tung trafik som trafikerar denna förhållandevis smala väg dygnet runt gör att man måste vara mycket försiktig om man skall cykla på den.

Samtidigt ökar behovet av cykelväg allt mer när olika företag utvecklar verksamheter längs vägen. Det gör att en cykelväg bör prioriteras och färdigställas så snart det är möjligt. Ditt förslag om att i ett första steg bygga en cykelväg från Veddige till avfarten mot Nyebro är ett bra förslag och det skulle vara ett rimligt första steg, men cykelväg bör byggas längs hela väg 850 och vara klar i sin helhet när den nya stationen står klar 2026. Härtill bör nya cykelvägar byggas även från Stråvalla och Ringhals till den nya stationen, vilket Socialdemokraterna motionerat om. Syllingevägen, som är den mest trafikerade vägen av dessa och som går från det största samhället mot stationen måste prioriteras.

Att ta initiativ till en diskussion med de större företagen längs vägen för att finansiera densamma är säkert bra, men det är sannolikt mycket svårt att få dessa att vara med och finansiera cykelvägen. Risken är därför att detta initiativ snarast innebär att planeringen för ny cykelväg drar ut på tiden och skjuts framåt.

Ansvaret för att det byggs cykelvägar där behovet är mycket stort ligger på kommunen, regionen och trafikverket. Därför måste diskussionen mellan dessa tre, förhandlingar med markägare längs Syllingevägen och uppstart av övrig planering av nämnda cykelvägar starta upp snarast. Om vi under detta skede kan få med extern finansiering är det såklart mycket bra, men projektens genomförande kan inte vara beroende av detta.

Jana Nilsson (S), kommunalråd

Jeanette Qvist (S), ledamot i ksau

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer