Start Dialog Debatt Provocerande att lova i valet och sen inte hålla sina löften
22 december 2018

Provocerande att lova i valet och sen inte hålla sina löften

Svar på "Buns beslut ger förödande konsekvenser" i Hallands Nyheter den 20 december 2018.

Vi socialdemokrater i Bun reserverade oss mot den budget som M, C, L, MP, KD och SD gemensamt röstade igenom på grund av de farhågor du tydligt lyfter fram i din insändare. Vi vet att det varit ett tufft år under 2018 inom förskolan, men den bilden delas helt uppenbart inte av de övriga partierna eftersom de klubbade igenom en budget som innebär att förskolan behöver spara in cirka tio miljoner under 2019. Detta kommer påverka både barngruppernas storlek och personaltätheten negativt, i såväl de kommunala som de fristående förskolorna. Att personaltätheten har minskat de senaste två åren (2017: 5.5 barn/årsarbetare, jämför 5.1 i riket) visar tydligt att Varbergs moderatledda styre ger förskolan sämre förutsättningar än många andra kommuner. Nämnden har också följt den ökande sjukfrånvaron med tydlig koppling till en stressfylld arbetsmiljö.

Jag håller fullständigt med dig om att det är oerhört provocerande att samma partier, (M, C, L, MP, KD, SD) som i valet för tre månader sedan lovade att satsa på förskolan, nu gör besparingar inom förskolan! Inför 2019 föreslog vi i vår S-budget 14 miljoner extra till förskola och skolan och 25 miljoner 2020. Så för oss var det givet att föreslå på nämnden att inga besparingar skulle ske på barn- och elevpengen inom förskola och grundskola, samt elevhälsa i grundskolan, men fick tyvärr inget gehör för detta. Så jag delar den besvikelse och uppgivenhet du beskriver.

Jeanette Qvist (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden
jeanette.qvist@varberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer