Start Dialog Debatt Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare
16 juli 2018

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Halland är en bra plats att bo och leva i, men står inför flera framtidsutmaningar. Trots stora statsbidrag har de borgliga partiernas bristande ledning och styrning resulterat i en misskött ekonomi. Trots att Halland har en stark tillväxt och hög sysselsättning står flera grupper utanför.

För oss ska Halland vara en plats där alla som kan ska jobba och bidra, oavsett vem man är eller vart man bor.

Om vi socialdemokrater får förtroendet av väljarna att leda Region Halland kommer tre huvudområden prägla vår politik under den kommande mandatperioden.

  • Halland ska vara ett framgångsrikt län i Sverige.

För att Halland ska bli framgångsrikt krävs det mer fokus på en ökad tillgänglighet i vården. Därför vill vi satsa på bättre öppettider på vårdcentralerna och på att korta vårdköerna. Äldre ska ha en fast vårdkontakt och den digitala tekniken ska användas bättre för att effektivisera vården.

  • Halland ska ha en välmående befolkning.

Allt för många människor drabbas idag av psykisk ohälsa. Vi socialdemokrater vill därför att barns och ungas psykiska hälsa screenas i skolan. Vi vill även att inget barn eller ung som mår dåligt ska behöva vänta på sin vård – utan få vård snabbt. Vi vill även öka anhörigstödet och stärka ungdomsmottagningarna.

  • Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare.

En personal som mår bra ger också en bättre vård. Därför vill vi skapa utökade möjligheter till kompetensutveckling, skapa en bättre arbetsmiljö och fler praktik- och traineeplatser. För oss är det även viktigt att dubbla antalet sommarjobb för gymnasieungdomar och skapa en ny rekryteringsenhet.

Svensk sjukvård behöver mer resurser inte mindre. Undersköterskor och sjuksköterskor behöver fler kollegor inte färre. Halland behöver inte fler marknadsliberala experiment och privatiseringar. Det går inte att skattesänka sig till fler anställda i välfärden.

Rösta på Socialdemokraterna den 9 september.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

gruppledare och regionråd

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer