Start Dialog Debatt Rörig fruktsallad på ledarsidan
12 maj 2018

Rörig fruktsallad på ledarsidan

Svar på "S hade inte ens tur med vädret" i Hallands Nyheter 1 maj 2018. 

Det var en rörig fruktsallad som ledarsidan publicerade i onsdagens tidning. Upprördheten rörde allt ifrån tågtrafiken, vädret, regeringens gränskontroller, till vinsttak i välfärden, nättroll och undertecknad. Låt oss syna några av ingredienserna i denna kompott.

Vi står för ett tryggt, sammanhållet och solidariskt land som utgår från alla människors lika värde, rättigheter och förmåga att bidra till samhället. Inte ett Sverige präglat av klyftor, misstänksamhet och rädsla. Maria Haldesten hävdar att vi frångår vår ideologi om allas lika värde genom att vi upprättat kontroller vid Sveriges gränser.

Socialdemokraterna har alltid stått för en reglerad invandring. Det gäller såväl arbetskraftsinvandring som annan migration. Den situation som uppstod hösten 2015 var unik. Hundratusentals flyktingar sökte skydd i Europa och Sverige tog, tillsammans med Tyskland, det absolut största ansvaret för att ge dessa människor en trygg hamn. I dag har antalet asylsökande minskat dramatiskt, men EU:s misslyckande med att få alla medlemsländer att ställa upp kvarstår.

När det gäller arbetskraftsinvandringen var det som bekant överenskommelsen mellan borgarna och Miljöpartiet som öppnade för den ohållbara situation vi har idag. Det har bland annat lett till att människor från andra länder lätt kan utnyttjas på grund av att de är rädda att förlora sitt arbetstillstånd.

Maria Haldesten blandar alltså ihop äpplen och päron. Att ta ansvar för att upprätthålla säkerhet och ett hållbart mottagandesystem genom att kontrollera landets gränser innebär inte att rätten att söka asyl har avskaffats. Det betyder inte heller att vi accepterar en människosyn där flyktingar betraktas som mindre värda.

Det faktum att vi vill se en reglerad arbetskraftsinvandring som utgår från den kompetensbrist som finns på svensk arbetsmarknad, har heller ingenting med alla människors lika värde att göra. Det är oschysst att påstå det.

Så till nästa ingrediens: vinsttak i välfärden. En förutsättning för att klara finansieringen av välfärdsverksamheterna i framtiden är att det finns en stark tilltro och legitimitet för välfärdssystemen. Svenskarna måste kunna känna sig trygga med att skattemedel som är avsedda till välfärden också går dit.

Sverige är unikt bland jämförbara länder i att tillåta vinstutdelning för privata ägare till skolor med offentlig finansiering. Vi har också sett ett flertal exempel på hur välfärdsverksamhet utnyttjas för att tjäna helt andra syften än att skapa god verksamhet för brukare.

Vi är inte emot vinst i sig, vi är emot att den går till aktieägare i storbolag, istället för till skolbarnen, de äldre och sjuka som är beroende av tjänsterna. Det är också en majoritet av svenskarna emot. Återinvesteras vinsten i verksamheten är ingen gladare än jag. De aktörer som drivs av en tanke om en viss pedagogik, verksamhetsidé eller liknande kommer att kunna fortsätta verka också med vårt förslag.

I tider där vi ser fascismens, rasismens och extremismens fula ansikten dyka upp i Europa och i Sverige igen behövs krafter som står för solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde. Många svenskar är oroade över den ökande främlingsfientligheten i samhället. Särskilt som vi vet att en välorganiserad nätarmé spär på polariseringen och hatet mellan grupper. Då behövs krafter som kan stå emot populism, förenklade beskrivningar och kortsiktiga lösningar.

Visst blir fruktsallad vackert av alla olika färger. Tillsätter man däremot rutten frukt i kompotten, eller SD i en alliansregering, tar snart hela blandningen både smak och färg av det bruna.

Vädret däremot, Maria, rår jag inte över.

Adnan Dibrani (S)

Adnan Dibrani
Adnan Dibrani
Riksdagsledamot
adnan.dibrani@riksdagen.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer