Start Dialog Debatt S investerar i framtidens Varberg
13 november 2017

S investerar i framtidens Varberg

Varberg är en fantastisk kommun. Med vårt mycket attraktiva läge i en region med kraftig tillväxt har vi alla möjligheter till en fortsatt positiv utveckling.

Vår starka befolkningsutveckling ger stora möjligheter men innebär också utmaningar. Utvecklingen kräver en kraftfull och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten. Inte minst handlar det om att långsiktigt ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen i kommunen.

Den största utmaningen är att klara framtidens ökade behov inom skola, vård och omsorg samt att klara de investeringar vi står inför.

Tryggare välfärd

Det bästa sättet att klara att utveckla en rättvis välfärd i framtiden är att staten för en stark tillväxtpolitik och samtidigt tar in skatt på ett fördelningspolitiskt rättvist sätt. Alla skall betala skatt, men de som har och tjänar mest skall betala en betydligt större del av välfärden.  Vi skall samtidigt vara trygga i att vi får ta del av en bra vård, omsorg och skola när vi har behov, oberoende av vilken ekonomi vi då har. Det är så ett samhälle bygger det vi kallar en generell välfärd. 

En S-ledd regering gör skillnad

Genom att öka statsbidragen till kommunerna kan staten tydligt bidra till att vi har en välfärd som alla kan ta del av efter behov, samtidigt som den betalas på ett rättvist sätt. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har mycket tydligt haft denna inriktning med sin politik. Den stora investeringsvolym och den tillväxttakt vi har i Varberg hade vi aldrig klarat att hantera om vi inte fått de ökade statsbidrag vi nu får.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringens politik innebär att vi idag är ett av de länder i världen som har starkast tillväxt. Tillväxten gör att staten fått en betydligt bättre ekonomisk situation och då uppstår möjligheten att välja. Vår regering väljer att använda överskottet för att förstärka välfärden. Det innebär höjda barnbidrag, förbättrad sjukförsäkring, bättre ekonomi för pensionärer, högre studiebidrag, högre a-kassa, fler jobb och inte minst stora satsningar till kommunerna för att förstärka vård, skola och omsorg för att ge alla välfärdsarbetare bättre möjligheter.

Varbergs framtid börjar med barnen

Regeringens satsningar gör att vi har kunnat satsa mycket på skolan. Även barngrupperna i förskolan och på fritids har blivit mindre, men under nästa år återgår vi till en lägre personaltäthet om kommunen inte kompenserar förskolorna för den tillfälliga satsning som regeringen gjort inom detta område de senaste åren. Vår uppfattning är att förskolan måste kompenseras för att ha kvar den ökade nivå på personaltäthet de fick förra året.

Trygghet för äldre

Den del i kommunen som har det tuffast är äldreomsorgen. Den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker helt enkelt inte till. Arbetssituationen gör att många som valt att arbeta inom dessa verksamheter upplever att deras kompetens inte används och att de inte orkar med sin arbetssituation. Detta drabbar de äldre. Den största satsningen gör vi därför för att situationen i äldreomsorgen långsiktigt skall förbättras.

S investerar i framtidens Varberg

Förutom kraftiga satsningar inom dessa områden föreslår vi fria bussresor för pensionärer, ökade medel till skötsel av våra grönområden, hälsofrämjande insatser i skolan samt ökad habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. 

Socialdemokraterna föreslår av dessa skäl en skattehöjning med 50 öre från år 2018. Vårt förslag innebär att kommunalskatten höjs från nuvarande 20,33 till 20,83. Detta motsvarar en ökad skatt på 125 kronor för den som tjänar 25 000 kr/ månad. Skattehöjningen ger tillsammans med en framtida Socialdemokratisk regerings tydliga satsningar på den kommunala välfärden en möjlighet att behålla och utveckla en bra välfärd trots de tuffa utmaningar vi långsiktigt har. 

Läs vårt budgetförslag

Här kan du ladda ner och läsa hela vårt budgetförslag för Varbergs Kommun 2018. Vi vill gärna veta mer om vad du tycker. Ställ en fråga eller dela med dig av dina åsikter här.

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer