Start Dialog Debatt Skolbibliotek - inte bara ett rum med böcker
30 september 2020

Skolbibliotek - inte bara ett rum med böcker

Skolbibliotek är en del av skolan och ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision/mål/arbete. I skollagen §36 står det att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket ska stärka barnens läs- och kommunikationsförmåga, samt deras digitala kompetens. Skolbiblioteket ska hjälpa barnen att vara källkritiska, något som är så viktig idag när barnen fylls av information från alla håll. För detta krävs skolbibliotekarier och inte bara med ett rum med böcker. 

Från höstens skolstart saknar 16 av våra 22 grundskolor ett skolbibliotek efter ett beslut om besparingar av Alliansen (Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna) i förskole- och grundskolenämnden. Detta stöddes även av Sverigedemokraterna. Konsekvenserna av beslutet har inneburit att de allra flesta grundskoleelever inte möter en bibliotekarie som hjälper dem med det som beskrivs på kommunens hemsida, nämligen – att stödja elevers kunskapsutveckling, stimulera läslust och främja språkutveckling mm. De skolor som har integrerade folk- och skolbibliotek har efter överenskommelse med kultur- och fritid, en fortsatt begränsad tillgång. 

För oss som både har barn i grundskolan och är aktiva socialdemokratiska politiker så kan vi konstatera att beslutet om nedskärningen av Alliansen och SD antingen togs av ren okunskap om konsekvenserna eller bristande insikt om hur viktig skolbiblioteken och dess personal är för att elever ska lyckas i skolan. När man får ett mail hem från engagerade lärare som uppmanar oss föräldrar att låna en bok med vårt barn på ett folkbibliotek till skolarbetet, försöker man lösa det. Men alla som varit med sitt barn på biblioteket vet att det inte är lätt att guida dem till vilken bok som matchar deras läsförmåga och samtidigt stimulera läslusten och främja språkutvecklingen.

För oss är det självklart att alla elever ska ha tillgång till ett bibliotek med skolbibliotekarier. Skolbiblioteken är en viktig resurs i skolornas pedagogiska arbete som bidrar och stödjer elevers lärande och vi anser att kommunen i nuläget inte följer skollagen gällande skolbiblioteken. 

Jenny Bolgert, (S) vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Linda Berggren, (S) vice ordförande i Förskole- och grundskolenämnden
Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenDela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer