Start Dialog Debatt Socialnämnden har ansvaret att hjälpa till
17 januari 2018

Socialnämnden har ansvaret att hjälpa till

Publicerad i Hallands Nyheter 17 januari 2018.

Bristen på särskilda boenden för äldre samt LSS-boende har inget med Varbergs långa bostadskö att göra, utan det är ett problem som har uppstått på grund av bristande framförhållning och långa planeringsprocesser. Rätten att få en plats i särskilt boende eller LSS boende är biståndsbedömt och följer inget kösystem. Den som behöver en plats skall få ett erbjudande skyndsamt och då krävs det att vi bygger flera platser.

Migranter bor inte i LSS-boende eller särskilt boende. Migranter står väldigt sällan i en bostadskö. Migranter kommer som regel hit och flyttar in i en bostad som de har ordnat innan de kommer. En migrant är en person som av någon anledning är permanent eller tillfälligt bosatt i ett annat land på grund av arbete, studier eller som flyttar till en partner, precis som jag själv gjorde för ganska exakt 40 år sedan. Migranter har absolut ingen förtur till bostadskön.

Det är skillnad på att fly och flytta. Om man på grund av vissa skäl inte kan bo kvar i sitt hemland, det kan till exempel vara krig eller dåliga ledare i länder som gör att människorna där inte känner sig trygga, så kan man söka asyl. Söka. Inte garanterat få. Det finns regler som bestämmer vem som får asyl och vem som inte får det. Om man får asyl så blir man nyanländ i stället för asylsökande och då kommer bostadskön in i bilden igen.

Det saknas bostäder. Vi som kommun har ansvar för att ordna bostäder åt alla som bor i Varberg. Det är svårt ibland och nu har vi fått lösa en del boenden för nyanlända genom att köpa in baracker. Det tar inte bort bostadsmöjligheter för ungdomar från Varberg. Barackerna är inte heller ett alternativ för särskilt boende eller LSS-boende. Barackerna är en lösning på ett problem som finns just nu och det är bra att lösa problem.

Vissa människor kan inte skaffa en egen bostad. Flera, även barnfamiljer har svårt att kvalificera sig för en egen bostad på grund av skulder, missbruk och även kriminalitet och där måste vi som Socialnämnd gå in och försöka lösa behovet. Det kanske känns orättvis, men vi har gemensamt kommit överens om att vi skall hjälpa människor som behöver det. Det är den Svenska modellen. Det är demokrati.

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande, Socialnämnden
turid.ravlo-svensson@varberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer