Start Dialog Debatt Svar på påståenden från ”Krisförvaltningen”
24 juli 2018

Svar på påståenden från ”Krisförvaltningen”

Kommentar till ”Krisförvaltningens” påstående:

Jag tror knappast jag är känd bland allmänhet och tjänstemän för att inte agera. Tvärt om så kan jag nog uppfattas som överaktiv och nitisk då jag tar mitt uppdrag som politiker på största allvar. Vi har infört möjligheten att bedriva hemtjänst enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem). Som politiker måste jag säkerställa att pengarna vi betalar ut till LOV-företagen används på ett korrekt sätt och inte minst säkerställa att de som är beviljade omsorg får detta utfört enligt de beslut som är fattade och att de får ett korrekt bemötande. Jag är inte så säker på att så är fallet. Per Engqvist, Cityomsorgen i Varberg,har ett språkbruk som knappast lämpar sig i någon miljö och kan han bemöta vår personal med svordomar så finns det risk att det kan ske i andra sammanhang också. Det håller inte att springa runt i efterhand och be om ursäkt när känslorna rinner över. Cityomsorgen i Varberg borde göra en egen haveriutredning och skyndsamt åtgärda de brister som har påtalats. Några exempel: Hos en kund saknas registrering av 24 av totalt 93 dagliga besök. Hos en annan kund saknas 13 av 168 dagliga insatser samt 5 av 8 promenader. Hos en kund saknas registreringar helt för två dagar, samt lunchhjälp vid 11 tillfällen mm. Vi har ett avtal som ställer vissa krav och då står det inte utövaren fritt att själv bestämma om de vill registrera det eller inte. Har vi betalt ut pengar för tjänster som inte har utförts? I så fall är det mycket allvarlig och borde polisanmälas omgående. Och vad med de som har fått beviljat rätten till omsorgen? Har de fått utfört insatserna eller har de sått utan hjälp? Det är mitt ansvar att det fungerar.

Hemassistans i Varberg AB fick den 25 juni en skriftlig varning. I maj gjordes en granskning av fem kunder hos företaget och det fanns brister i insatskedjan hos samtliga. 49 av 155 dagliga besök var inte registrerade hos en kund. Hos en annan saknas 4 av 48, nästa 52 av 120, och 6 av 62 osv.

Facebookgruppen ”Krisförvaltningen ”undrar varför jag inte gör någonting? Hade jag ensam fått bestämma så hade företag som agerar på detta viset varit avstängda från att utföra tjänster för oss och vi hade hellre satsat på de privata företag som sköter sig alldeles utmärkt. Det handlar om våra äldre och funktionsnedsatta, det handlar om vårdpersonal som vi så väl behöver och det handlar om vad våra tjänstemän på Socialförvaltningen behöver stå ut med av oseriösa företagare. Och sist men inte minst. Vad använder vi våra skattepengar till?

Turid Ravlo Svensson (S), Vice Ordförande Socialnämnden.

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande, Socialnämnden
turid.ravlo-svensson@varberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer