Start Dialog Debatt Syftet var att stoppa utbetalningarna
15 augusti 2018

Syftet var att stoppa utbetalningarna

Svar till Ann-Charlotte Stenkil och Håkan Olsson i Hallands Nyheter 13 augusti.

Det är uppenbart att Ann-Charlott Stenkil mycket väl kände till det mail Håkan Olsson skickade direkt efter kommunfullmäktige. I HN:s intervju med rubriken ”Befängt påstående menar Stenkil” säger hon ”Jag såg mailet som en upplysning och verkligen inget hot”. Mailet är ett direkt hot mot verkställande tjänsteman. Det skickades direkt efter att beslut togs och frågan i sin helhet överlämnades från politiken till tjänstemännen som har att verkställa beslutet. När Håkan Olsson skriver ”Om verkställighet sker före frågans lagakraftvinnande kommer vi med stor sannolikhet begära att JO granskar kommunens agerande” så är han medveten om att ärendet kommer att verkställas redan nästa dag, eftersom det var det fullmäktige beslutade och därefter är en eventuell inhibition inte möjlig. Håkan Olsson skriver med andra ord att om ekonomidirektören verkställer beslutet så skall han JO-anmäla honom. Självklart är det ett hot och agerandet är helt oacceptabelt.

Det beslut fullmäktige tagit är lagligt och följer den inriktningen regeringen haft. I den externa juristens underlag kan båda sidor finna stöd men vi vet inte hur domstol i högsta instans väljer att tolka reglerna. Om det blir en dom som går emot Varberg och övriga kommuner som valt att tolka reglerna på samma sätt så blir detta prejudicerande, men det är först då.

Det är helt uppenbart att syftet med det mail som skickades ut var att stoppa utbetalningen. Kommunstyrelsens ordförandes uppgift är att via tjänstemännen se till att fullmäktiges beslut genomförs och att det sedan försvaras hela vägen, helt oberoende av vilken uppfattning hon själv har i frågan. Därför är det som skett mycket allvarligt.

Jana Nilsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsena

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Kommunalråd
jana.nilsson@socialdemokraternavarberg.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer