Start Dialog Debatt Vårdcentralernas förutsättningar måste förstärkas
25 februari 2020

Vårdcentralernas förutsättningar måste förstärkas

Varbergs kommun har vuxit med ca 900 invånare per år de senaste åren. Trots det har inte vårdcentralerna blivit fler. Under flera år har vi sett att möjligheten att få en tid till vårdcentralerna har minskat framför allt på de offentligt drivna. När inte vårdcentralerna fungerar så blir trycket på akutmottagningen ännu tuffare och risken är att man fastnar i en ond spiral.

I dag har vården blivit en konkurrensutsatt marknad. Vi socialdemokrater vill inte se de olika vårdcentralerna som konkurrenter utan som aktörer som tillsammans med rätt förutsättningar ska kunna ge invånarna den vård som de har rätt att förvänta sig.

Vi är allvarligt oroade över att inte vårdcentralerna i egen regi får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, det är för oss en prioriterad fråga och borde vara det även för den styrande majoriteten (M,C, L och KD).

Redan förra året kunde vi se alarmerande siffror om befolkningens uppfattning om hur man allmänt upplever sjukvården i Varberg. Varbergs invånare, både de som varit patienter samt de som inte tagit del av vården är mindre positiva än resten av Halland.

Det krävs politiskt agerande när det gäller vårdcentralernas förutsättningar att möta invånarnas behov av vård.

Vi prioriterar sjukvården!

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd

Jonas Strand (S), regionstyrelsen

Patrik T Nilsson (S), 2:e vice ordförande i Närsjukvårdsnämnden

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer