Start Dialog Debatt Vi prioriterar invånarnas behov
19 juni 2019

Vi prioriterar invånarnas behov

Apropå ”Alliansen förtydligar budgeten”, i Hallandsposten 10/6.

I Hallandsposten den 10 juni väljer den moderatledda majoriteten (M, C, KD, L) att förtydliga skillnaderna mellan Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag och deras eget.

I jämförelsen blir det tydligt att dagens majoritet i Region Halland varken har ambitionen eller kraften att möta de utmaningar vi står inför.

För att Halland ska bli framgångsrikt krävs det mer fokus på en ökad tillgänglighet i vården. Vi satsar därför på bättre tillgänglighet på vårdcentralerna.

Du ska få en tid på din vårdcentral när du behöver det. Äldre ska ha en fast vårdkontakt och den digitala tekniken ska användas bättre för att effektivisera vården.

Vårt budgetförslag innebär även mer pengar till barn- och ungdomspsykiatrin, projektet ”En väg in”, som syftar till att få en gemensam väg till vården för barn och ungdomar samt mer pengar till ungdomsmottagningar.

Inget barn eller ung som mår dåligt ska behöva vänta på sin vård – vård ska ges direkt.

En utvecklad kollektivtrafik är bra för dig och miljön. Vi investerar i 16 el-bussar och ger Hallands- trafiken medel för att de ska kunna investera i att bygga ut kollektivtrafiken.

Vi tycker det är viktigt att ge unga större möjligheter att delta i olika aktiviteter, träffa vänner och ta sig till sitt sommarjobb. Föräldrarnas plånbok ska inte vara avgörande. Därför satsar vi även åtta miljoner kronor på att göra kollektivtrafik- en avgiftsfri under sommaren för alla unga.

För övrigt är det anmärkningsvärt att den moderatledda majoriteten inte verkar ha läst vårt budgetförslag och försöker måla upp en bild av att de satsar mer än oss på närsjukvården. Det framgår tydligt vid en enkel jämförelse att vi satsar mer pengar på närsjukvården än den moderatledda majoriteten.

I vårt budgetförslag kommer alltid invånarnas behov prioriteras före vinster i välfärden och privatiseringar.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd

Per Stané Persson (S), regionråd

Agnes Hultén (V), gruppledare

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd
lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer