Start Dialog Debatt Vi vill påskynda den planerade cykelvägen
5 februari 2019

Vi vill påskynda den planerade cykelvägen

Apropåartikeln "SD och S föreslog cykelväg som redan var planerad"

I S-motionen som behandlades av KF står ”en GC-väg finns med i fördjupad översiktsplan” och ”nu är det hög tid att gå till beslut och ta med den i budget för genomförande snarast”. Vi vet att den är planerad men syftet var att skynda på handläggning och beslut. Därutöver att ”besluta om att utöka sträckan så att GC-vägen går ända till Väröbacka.

Anledningen till att vi vill påskynda tillkomsten av den planerade GC-vägen är den stora inflyttningen till Stråvalla under senaste åren. Stor inflyttning är lika med många barn. Förskolan som byggdes 2010 är fullbelagd och en ny/tillbyggnad är planerad. Stråvalla växer och vi måste ligga i framkant med all planering.

Enligt förvaltningschefen på hamn- gatuförvaltningen har Trafikverket påbörjat en åtgärdsvalsstudie för Stråvalla. Det innebär att ett resultat i bästa fall kan ses först om flera år. Det finns enklare åtgärder som kan genomföras snabbare för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Exempelvis i prioriteringsordning:

1. Sänk hastigheten på 60 sträckan till 40 km/tim

2. Övergångsställe vid förskolan

3. Övergångsställen vid skolbussens vändslinga Stockenvägen

Jag menar att kommunen ska ta denna diskussion med Trafikverket snarast.

Lars Abrahamsson (S)

Lars Abrahamsson
Lars Abrahamsson
(S) Norra Kusten
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer