Start Dialog Debatt Vi vill se fler statliga jobb i Halland
20 november 2019

Vi vill se fler statliga jobb i Halland

Det är avgörande att hela landet känner sig delaktigt i myndighetsutövningen. Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering. Det är viktigt att den statliga servicen är utbyggd och finns nära tillgänglig i alla delar av landet.

Under den borgerliga regeringens styre fanns en tydlig centraliseringstrend. Det har den socialdemokratiskt ledda regeringen satt stopp för. Vi har sett ett stort antal omlokaliseringar av viktiga verksamheter.

Regeringen har redan flyttat ut flera myndigheter från Stockholm ut i landet. Det handlar om E-hälsomyndigheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå. Beslut finns om att flytta ut ytterligare sju myndigheter från Stockholm, vilket totalt berör 500–550 arbetstillfällen. Bland annat flyttas delar av Strålsäkerhetsmyndigheten med 120 anställda till Katrineholm.

Den parlamentariska landsbygdskommittén i riksdagen presenterade i januari ett förslag om flytt av 10 000 statliga jobb i Stockholmsregionen till mindre orter och glesbygd, detta under fem till sju år.

I Hallands län finns endast cirka 4 045 statliga jobb, vilket är en lägre siffra än i jämförbara län med liknande befolkningsunderlag. Hittills har Halland blivit utan omlokaliserad myndighet. Det är vår förhoppning att det är Hallands tur nästa gång.

Vi vill därför uppmana Regeringen och den nya civilministern Lena Micko att arbeta för att omlokalisera en myndighet till Halland!

Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot

Sara Heikkinen Breitholtz (S), riksdagsledamot

Hans Hoff (S), riksdagsledamot

Adnan Dibrani
Adnan Dibrani
Riksdagsledamot
adnan.dibrani@riksdagen.se
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer