Start Dialog Debatt Vilka tillhör nationen?
24 juli 2018

Vilka tillhör nationen?

Jag lyssnade på Jimmie Åkessons partiledarval han höll i Almedalen för någon vecka sedan.

Han sa: Nationalismen är något vackert. Nationen är grundläggande till vilken man känner tillhörighet. Det är nationalismen som bygger gemenskap och samhörighet. Det är nationalismen när vi sluter upp bakom landslaget i fotbolls-VM. Utan nation inget Sverige . Utan nation inget fotbollslag. Så långt Jimmie Åkesson.

Vilka tillhör då nationen Sverige enligt SD?

I SD:s principprogram om nationen sid 15, kan man läsa följande: ”SD definierar den svenska nationen i termer som lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. På samma sätt som den som är född i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Detta visar sig vara en liknande syn på hur människor blev en fullvärdig del av ”nationen” som det uttrycktes i Nürnberglagarna 1935 i Tyskland. Där står det ”Riksmedborgare är endast den statstillhörige av tyskt eller likvärdigt blod, som genom sitt uppförande bevisat att han är villig och lämplig att trofast tjäna det tyska folket och Riket.” Märk väl att nationstillhörigheten beror på uppförandet.

SD störs tydligen inte av att SD:s principprogram när det gäller nationen liknar grundläggande uppfattningar som finns i Nürnberglagarna.

Då 15 september 1935 förlorade judarna genom Nürnberglagarna, stiftade av nazisterna, sitt medborgarskap i det tyska riket.

Snart, 9 september 2018, är det val i Sverige.

Marianne Johansson (S), Varberg

Marianne Johansson
Marianne Johansson

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer