Start Dialog Motioner

Motioner

Här hittar du motioner vi lämnat in till kommunfullmäktige i Varberg under den här mandatperioden. Förslag som visar hur vi vill utveckla kommunen. Har du bra idéer om vad som behöver göras? Kontakta oss.

2019

19-08-19
Motion om språk och kommunikation
19-08-13
Motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boende
19-06-17
Motion om digitalt utanförskap
19-06-17
Motion om industrimark i norra kommundelen
19-06-17
Motion ang informationstavlor om tomtamark
19-06-17
Motion om elsäkerhet i kommunala lokaler
19-06-17
Motion om förskoleplatser
19-05-16
Motion om trygghetsboende i Bua
19-05-14
Motion om fritidsverksamhet
19-04-09
Motion om kommunala investeringar
19-03-11
Motion om vandrarhem på Bua reningsverk
19-03-11
Motion om solpaneler på kommunala byggnader
19-03-06
Motion om ungdomsdialog
19-01-22
Motion om laddstationer för elcyklar
19-01-22
Motion om cykel- och gångväg i Kungsäter

2018

18-12-18
Motion om hundrastgård i Bua
18-12-18
Motion om placering av solceller
18-11-11
Motion om mennsskydd för unga tjejer
18-11-11
Motion om utbildning för yrkesfiskare
18-10-11
Motion om gång- och cykelväg mellan Ringhals och väg 845
18-09-18
Motion om busskur vid Väröbackaskolan o Buaskolan
18-09-16
Motion om fria skyddskläder för förskola, fritidshem och dagbarnvård
18-08-18
Motion om fungerande cykelled - banvallen Varberg-Ullared
18-08-16
Motion om trafiksäkerhet väg 845
18-03-18
Motion om gode mäns ersättning
18-03-07
Motion om busslinje Bua-Veddige
18-02-21
Motion ang bevarandeplan för Strömma kraftverk o damm
18-02-21
Motion om fria arbetsresor till daglig verksamhet

2017

17-12-18
Motion om cykelväg vid kvarndammen
17-11-20
Motion om arbets-/skyddskor
17-05-22
Motion om träffpunkt för seniorer
17-05-10
Motion om korttidsboende tillsammans med Region Halland
17-05-10
Motion om nytt äldreboende i Bua hamn
17-04-20
Motion om social hänsyn vid upphandling
17-04-03
Motion om konsekvensanalyser för stad och landsbygd.
17-03-08
Motion om ökad habiliteringsersättning
17-03-05
Motion om att inrätta en kommunantikvarie i Varbergs kommun
17-02-27
Motion om bevarande av intressant kulturmiljö
17-02-25
Motion om fri badentré för pensionärer
17-02-07
Motion om rondell och övergångsställe i Derome
17-01-26
Motion om gång och cykelbana mellan Derome och Veddige
17-01-17
Motion om hjärtstartare

2016

16-09-28
Motion om belyst julgran också i serviceorterna
16-09-15
Motion om trygghetsboende som komplement till LSS-boenden
16-06-20
Motion om en förskola som följer skolverkets riktlinjer
16-05-17
Motion om garanterad anställning på Vård- och omsorgsprogrammet
16-02-16
Motion om att skapa en marknadsplats för kreativa och kulturella entreprenörer
16-02-01
Motion om demensboende för yngre dementa

2015

15-12-10
Motion om motionsspår i Derome
15-09-06
Motion om att göra Kungsängen till ett profilboende
15-03-23
Motion om seniorkort
15-03-22
Motion om ökat bostadsbyggande
15-02-10
Motion om dricksvatten för motionärer och besökare
15-01-27
 Motion om tillgång till offentlig toalett i serviceorter
15-01-27
Motion om belysning i Veddige

2014

14-10-27
Motion om belysning i Derome

DEBATT

19 oktober 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Jag hoppas det finns ”risk” att man gör politik av bristerna
29 september 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Negativa konsekvenser av privatisering
14 september 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Äntligen mer pengar till BUP
Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka