Start EU-val Regionkandidater

Regionfullmäktigelista

Vi söker ditt förtroende att tillsammans med våra partikamnrater runt om i länet ta över det politiska styret i Region Halland. Hela Halland behöver kraftsamla kring dagens samhällsproblem med en välfärd som inte alltid levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjligt. Läs mer om våra prioriteringar för ett tryggare Halland