Start Vår politik Jobb & integration

Trygghet i ny tid

Snabbare integration

Under många år har vi i Sverige både tagit emot flyktingar och haft arbetskraftsinvandring. Många av dessa har inte fått de förutsättningar de borde fått för att etablera sig i det svenska samhället. Det har inneburit segregation och utanförskap. Detta måste förändras. Vi måste se till att vi får en mycket snabbare integration.

Nyckeln till detta ligger i att alla som kan jobba skall jobba. Detta gäller inte minst våra nyanlända. De skall få förutsättningar att snabbt kunna ta och få ett jobb med en lön som går att leva på så att de kan vara med att bidra till ett starkare samhälle.

Tidiga insatser för unga

Redan i grundskolan är det viktigt att eleverna får knyta kontakt med arbetslivet. Vi vill att alla elever under sin skoltid ska få kontakt med arbetslivet under de sista åren i grundskolan.

För att ge våra ungdomar bäst förutsättningar skall de få möjlighet att pröva på arbetslivet. Därför skall alla ungdomar erbjudas ett sommarjobb någon gång under gymnasietiden. Vi menar att kommunen måste ta ansvar för att också de ungdomar som inte själva hittar ett sommarjobb. För att utveckla detta måste kommunen samarbeta med näringslivet.    

Vi vill

  • Att alla ungdomar skall erbjudas sommarjobb minst en gång under gymnasietiden.
  • Att kommunen stödjer detta arbete genom att ta fram extratjänster, traineeplatser, lärlingsplatser och praktikplatser.
  • Att kommunen utmanar privata företag och regionen att öka antalet sommarjobb, traineeplatser, lärlingsplatser och praktikplatser.
  • korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
  • utveckla samhällsorienteringen för nyanlända så att dessa ger bra kunskap om hur samhället fungerar och om vilka normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle
  • öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb
  • förbättra kommunens arbete med utbildning och stöd för nyanlända barn och ungdomar

Vi Socialdemokrater har satt målet att vi skall ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. För att klara detta krävs tydliga satsningar i att förbereda ungdomar för arbetslivet och snabbt ge nyanlända förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Läs mer om hur vi vill jobba i vårt framtidskontrakt med varbergarna.

Din åsikt räknas

Vi behöver få veta vad du tycker.  Tillsammans kan vi skapa ett Varberg där fler har en anledning att ställa väcklarklockan på måndag morgon. Dela med dig av dina förslag.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn

DEBATT

14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
(S) säger nej till att pausa Lindgården
14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Oacceptabelt långa köer för bostad i Varberg
23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop