Start Vår politik Skola

Kunskap gör Varberg starkare

Inget är viktigare än våra barns och ungdomars framtid och därför är en bra förskola, skola och fritids så viktigt. Med kunskap kan våra barn gå ut i livet med en framtidstro och med möjligheter till ett bra liv. Därför vill vi utveckla skolan så att den får rätt förutsättningar att ge barnen likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan och att ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i kommunen du bor. Detta är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi Socialdemokrater står för.

Fler vuxna i skolan

En väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges, är grunden. När barnen sedan börjar skolan måste det finnas en trygg och utvecklande miljö på våra fritidshem. Vi tar ansvar för att det finns tillräckligt med personal för att klara dessa verksamheter och vill vi satsa på mindre grupper och fler personal i våra förskolor och på våra fritidshem. I grundskolan och på gymnasiet tar vi ansvar för att barnen och ungdomarna möter behöriga lärare som upplever att de har tid för sitt uppdrag och att läraryrket är attraktivt. Vi vill skapa mer tid för undervisning och mindre administration med personal som kan avlasta lärarna.

Kunskap före vinstjakt

Vi säger NEJ till ett system med skolpeng, marknadsstyrning och vinstjakt i skolan  - det enda i världen av sitt slag - eftersom det så tydligt har skapat stora kunskapsklyftor.  Istället ska vi ha fokus på en stark och jämlik kunskapsskola där alla elever kan nå sina drömmar.

Vi kommer arbeta för att

  • Ge alla elever möjlighet att klara grundskolan och gymnasiet. 
  • Alla har rätt till tidigt stöd med fler lärare och specialpedagoger i grundskolan 
  • Minska barngruppernas storlek inom fritidshemmen för att säkerställa den pedagogiska verksamheten.
  • Minska barngruppernas storlek för att därigenom öka personaltätheten i våra förskolor.
  • Våra förskolor och skolor skall vara genusanpassade för att nå ett jämställt samhälle. 
  • Utveckla särskolan så att den håller en hög kvalitet som utgår från den enskildes behov. 
  • Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i förskolan och skolan för ökad psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar. 
  • Intressera fler unga för teknik och etablera KomTek i Varberg
  • Utöka förskoleplatser på obekväm arbetstid
  • Fortsätta satsa på gymnasiet och Campus med fler program som efterfrågas på arbetsmarknaden och bättre samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen

Ge oss din åsikt

Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Vi vill höra dina tankar om hur Varbergs skolor kan bli ännu bättre. Dela med dig av dina idéer. 

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn

DEBATT

14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
(S) säger nej till att pausa Lindgården
14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Oacceptabelt långa köer för bostad i Varberg
23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop