Start Våra politiker Gruppledare

Våra gruppledare i nämnder och styrelser

Här hittar du kontaktuppgifter till våra gruppledare i kommunala nämnder och styrelser. Tillsammans jobbar de för ett bättre Varberg. Vill du också vara med och utveckla vår kommun? Bli medlem

Gruppledare i nämnder och styrelser

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Vice ordförande, Kommunstyrelsen
Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden
Tomas Johansson
Tomas Johansson
Vice ordförande, Byggnadsnämnden
Håkan Johannesson
Håkan Johannesson
Vice ordförande, Hallands Hamnar Varberg AB
Lennart Isaksson
Lennart Isaksson
Vice ordförande, Hamn- och gatunämnden
Linda Berggren
Linda Berggren
Vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden
Rita Wiberg
Rita Wiberg
Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rune Andersson
Rune Andersson
Ordförande, Revisionen
Lennart Johansson
Lennart Johansson
Vice ordförande, Servicenämnden
Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande, Socialnämnden
Björn Johansson
Björn Johansson
Vice ordförande, Varbergs Bostad AB
Alf Eriksson
Alf Eriksson
Vice ordförande, Varbergs Energi AB
Morgan Fagerström
Morgan Fagerström
Vice ordförande, Varberg Event AB
Kent Norberg
Kent Norberg
Vice ordförande, Varbergs Fastighet AB
Birgitta Sagdahl
Birgitta Sagdahl
Vice ordförande, Varbergs Vatten AB
Ulla Svensson
Ulla Svensson
Vice ordförande, Överförmyndarnämnden