Start Våra politiker Nämnder

Nämnder

I kommunens nämnder och styrelser driver vi socialdemokratisk politik inom flera områden. Tillsammans jobbar vi för fler jobb, ökat bostadsbyggande och en skola för alla. Dela med dig av dina idéer för att göra Varbergs kommun ännu bättre. Kontakta oss så får du veta mer. 

DEBATT

3 februari 2021 | Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionen behöver satsa på grön rehab
31 januari 2021 | Turid Ravlo Svensson
Allt fler hemlösa i Varberg
18 januari 2021 | Jana Nilsson
Vaccinationstakten behöver öka i Halland
Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka