Start Våra politiker Nämnder

Nämnder

I kommunens nämnder och styrelser driver vi socialdemokratisk politik inom flera områden. Tillsammans jobbar vi för fler jobb, ökat bostadsbyggande och en skola för alla. Dela med dig av dina idéer för att göra Varbergs kommun ännu bättre. Kontakta oss så får du veta mer. 

Kommunstyrelsen

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Vice ordförande i kommunstyrelsen och arbetsutskottet
Tel:
Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Ledamot i kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Vice ordförande i personalutskottet
Tel:
Kent Norberg
Kent Norberg
Ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet. Ersättare i arbetsutskottet.
Tel:
Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Ledamot
Tel:
Linda Berggren
Linda Berggren
Ledamot
Tel:
Katarina Eiderbrant
Katarina Eiderbrant
Ersättare
Tel:

Byggnadsnämnden

Tomas Johansson
Tomas Johansson
Vice ordförande
Tel:
Anders Friebe
Anders Friebe
Ledamot
Tel:
Morgan Fagerström
Morgan Fagerström
Ledamot
Tel:
Marika Andersson
Marika Andersson
Ledamot
Tel:
Andreas Rudeström
Andreas Rudeström
Ersättare
Tel:
Roland Ryberg
Roland Ryberg
Ersättare
Tel:

Förskole- och grundskolenämnden

Linda Berggren
Linda Berggren
Vice ordförande
Tel:
Peter Stoltz
Peter Stoltz
Ledamot
Tel:
Mattias Svensson
Mattias Svensson
Ledamot
Tel:
Suada Avdic
Suada Avdic
Ledamot
Tel:
Carlos Paredes
Carlos Paredes
Ledamot
Tel:
Robert Hult
Robert Hult
Ersättare
Tel:

Gemensam nämnd, hjälpmedel och hemsjukvård

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande
Tel:

Hamn- och gatunämnden

Lennart Isaksson
Lennart Isaksson
Vice ordförande
Tel:
Rita Wiberg
Rita Wiberg
Ledamot
Tel:
Aida Mulalic
Aida Mulalic
Ledamot
Tel:
Anton El Raai
Anton El Raai
Ledamot
Tel:
Kim Nilson
Kim Nilson
Ersättare
Tel:

Kultur- och fritidsnämnden

Jenny Bolgert
Jenny Bolgert
Vice ordförande
Tel:
Robin Svensson
Robin Svensson
Ledamot
Tel:
Marinne Johansson
Marinne Johansson
Ledamot
Tel:
Lars-Inge Andell
Lars-Inge Andell
Ledamot
Tel:
Evy Wilhelmsson
Evy Wilhelmsson
Ersättare
Tel:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ann-Britt Jansson Bensköld
Ann-Britt Jansson Bensköld
Vice ordförande
Tel:
Rune Andersson
Rune Andersson
Ledamot
Tel:
Lena Karlsson
Lena Karlsson
Ledamot
Tel:
Hassan Haki
Hassan Haki
Ledamot
Tel:
Rasmus Thunberg
Rasmus Thunberg
Ersättare
Tel:

Servicenämnden

Lennart Johansson
Lennart Johansson
Vice ordförande
Tel:
Julia Nord Axelsson
Julia Nord Axelsson
Ledamot
Tel:
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Ledamot
Tel:
Leif Rehbinder
Leif Rehbinder
Ersättare
Tel:
Karolina Mårtensson
Karolina Mårtensson
Ersättare
Tel:

Socialnämnden

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande
Tel:
Malin Kjellberg
Malin Kjellberg
Ledamot
Tel:
Erik Rask
Erik Rask
Ledamot
Tel:
Ing-Marie Berggren
Ing-Marie Berggren
Ledamot
Tel:
Ingela Axelsson
Ingela Axelsson
Ledamot
Tel:
Jonas Hjelte
Jonas Hjelte
Ersättare
Tel:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Vice ordförande
Tel:
Kent Norberg
Kent Norberg
Ledamot
Tel:
Per Olsson
Per Olsson
Ledamot
Tel:
Karin Sandström
Karin Sandström
Ledamot
Tel:
Anton Karlsson
Anton Karlsson
Ersättare
Tel:

Valnämnden

Kent Norberg
Kent Norberg
Vice ordförande
Tel:
Peter Stoltz
Peter Stoltz
Ledamot
Tel:
Morgan Fagerström
Morgan Fagerström
Ersättare
Tel:

Överförmyndarnämnden

Ann-Christine Rosengren
Ann-Christine Rosengren
Ledamot
Tel:
Ulla Svensson
Ulla Svensson
Ersättare
Tel:

DEBATT

14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
(S) säger nej till att pausa Lindgården
14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Oacceptabelt långa köer för bostad i Varberg
23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop
Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka