Start Våra politiker Nämnder

Nämnder

I kommunens nämnder och styrelser driver vi socialdemokratisk politik inom flera områden. Tillsammans jobbar vi för fler jobb, ökat bostadsbyggande och en skola för alla. Dela med dig av dina idéer för att göra Varbergs kommun ännu bättre. Kontakta oss så får du veta mer. 

Kommunstyrelsen

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Oppositionsråd, vice ordf, kommunstyrelsens arbetsutskott
Ewa Klang
Ewa Klang
ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott
Tel:
Turid Ravlo-Svensson
Turid Ravlo-Svensson
Ledamot
Tel:
Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Ledamot
Tel:
Kent Norberg
Kent Norberg
Ledamot
Tel:
Ulla Svensson
Ulla Svensson
Ersättare
Tel:

Barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Vice ordförande
Peter Stoltz
Peter Stoltz
Ledamot
Tel:
Jenny Bolgert
Jenny Bolgert
Ledamot
Tel:
Per Olsson
Per Olsson
Ledamot
Tel:
Karl-Erik Bengtsson
Karl-Erik Bengtsson
Ledamot
Tel:
Mattias Svensson
Mattias Svensson
Ersättare
Tel:

Byggnadsnämnden

Tomas Johansson
Tomas Johansson
Vice ordförande
Marianne Johansson
Marianne Johansson
Ledamot
Tel:
Morgan Fagerström
Morgan Fagerström
Ledamot
Tel:
Karin Sandström
Karin Sandström
Ledamot
Tel:
Gösta Johansson
Gösta Johansson
Ersättare
Tel:
Katarina Eiderbrant
Katarina Eiderbrant
Ersättare
Tel:

Gemensam nämnd, hjälpmedel och hemsjukvård

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Ersättare
Tel:

Hamn- och gatunämnden

Lennart Isaksson
Lennart Isaksson
Vice ordförande
Carlos Paredes
Carlos Paredes
Ledamot
Tel:
Lena Karlsson
Lena Karlsson
Ledamot
Tel:
Leif Rehbinder
Leif Rehbinder
Ledamot
Tel:
Jenny Serey
Jenny Serey
Ersättare
Tel:
Anton Él Raai
Anton Él Raai
Ersättare
Tel:

Kultur- och fritidsnämnden

Linda Berggren
Linda Berggren
Vice ordförande
Roland Ryberg
Roland Ryberg
Ledamot
Tel:
Viveca Haugness
Viveca Haugness
Ledamot
Tel:
Göran Stark
Göran Stark
Ledamot
Tel:
Robin Svensson
Robin Svensson
Ersättare
Tel:
Marcos Monge Lopez
Marcos Monge Lopez
Ersättare
Tel:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Rita Wiberg
Rita Wiberg
Vice ordförande
Göran Sandberg
Göran Sandberg
Ledamot
Tel:
Kjell-Ove Cederholm
Kjell-Ove Cederholm
Ledamot
Tel:
Julia Nord Axelsson
Julia Nord Axelsson
Ledamot
Tel:
Maulo Rivera
Maulo Rivera
Ersättare
Tel:
Ann-Louise Ekholm
Ann-Louise Ekholm
Ersättare
Tel:

Servicenämnden

Lennart Johansson
Lennart Johansson
Vice ordförande
Agnetha Thulin
Agnetha Thulin
Ledamot
Tel:
Christer Andersson
Christer Andersson
Ledamot
Tel:
Kent Andersson
Kent Andersson
Ersättare
Tel:
Ewy Wilhelmsson
Ewy Wilhelmsson
Ersättare
Tel:

Socialnämnden

Turid Ravlo Svensson
Turid Ravlo Svensson
Vice ordförande
Erik Rask
Erik Rask
Ledamot
Tel:
Malin Kjellberg
Malin Kjellberg
Ledamot
Tel:
Anders Friebe
Anders Friebe
Ledamot
Tel:
Ing-Mari Berggren
Ing-Mari Berggren
Ledamot
Tel:
Olof Andersson
Olof Andersson
Ersättare
Tel:

Överförmyndarnämnden

Ulla Svensson
Ulla Svensson
Vice ordförande
Malin Kjellberg
Malin Kjellberg
Ersättare
Tel:

DEBATT

Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka